בראשית רבה כט ב


ב.    [ עריכה ]
רבי סימון פתח (ישעיה סה, ח): "כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו" מעשה בחסיד אחד שיצא לכרמו בשבת וראה עוללה אחת וברך עליה אמר כדאי היא העוללה הזו שנברך עליה כך "כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול וְגוֹ'":