בראשית רבה כט ג


ג.    [ עריכה ]
אמר רבי סימון שלש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא אברהם דכתיב (נחמיה ט, ח): "ומצאת את לבבו נאמן לפניך" דוד דכתיב (תהלים פט, כא): "מצאתי דוד עבדי" ישראל דכתיב (הושע ט, י): "כענבים במדבר מצאתי ישראל" איתיבון חבריא לרבי סימון והא כתיב ונח מצא חן אמר להון הוא מצא הקב"ה לא מצא והא כתיב (ירמיה לא, א): "מצא חן במדבר" בזכות דור המדבר "ומצאת את לבבו נאמן לפניך":