בראשית רבה יז א

א.    [ עריכה ]

ויאמר ה' אלהים לא טוב היות תנינן: בעשרה מאמרות נברא העולם, ואלו הן:

  1. בראשית;
  2. ורוח אלהים מרחפת;
  3. ויאמר אלהים יהי אור;
  4. ויאמר אלהים יהי רקיע;
  5. ויאמר אלהים יקוו המים;
  6. ויאמר אלהים תדשא הארץ;
  7. ויאמר אלהים יהי מאורות;
  8. ויאמר אלהים ישרצו המים;
  9. ויאמר אלהים תוצא הארץ;
  10. ויאמר אלהים נעשה אדם.

מנחם בר יוסי: מוציא ורוח אלהים מרחפת, ומביא ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם.

אמר רבי יעקב בן קורשאי: מאמר ניתן לרוח בפני עצמה: