הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תיקון הכינויים הציבוריים בעתיד עריכה

(ישעיהו לב ה): "לֹא יִקָּרֵא עוֹד לְנָבָל 'נָדִיב', וּלְכִילַי לֹא יֵאָמֵר 'שׁוֹעַ'"

הנביא ישעיהו מנבא על החלפת השלטון במלך צדיק ושרים העושים משפט ( פירוט ). בהמשך נבואה זו, הוא מייחס חשיבות רבה לכינויים שאנשים ישתמשו בהם באותה תקופה.

1. בימי ישעיהו, כנראה, התקשורת לא היתה לגמרי חופשית. הנבלים והנוכלים היו בעמדות כוח, ואנשים חששו לדבר נגדם, ונאלצו לדבר בעדם כדי למצוא חן בעיניהם. לכן קראו ל נבל ( = אדם גס וחסר דרך-ארץ ) בשם נדיב ( = אדם נעלה ונכבד ), ול כילי (נוכל) קראו שוע (מושיע, אדם חשוב).

ישעיהו מנבא, שבעתיד המצב ישתנה - אנשים לא יחששו מהרשעים, ויקראו לכל אדם בשם הראוי לו:

(ישעיהו לב ו): "כִּי נָבָל - נְבָלָה יְדַבֵּר, וְלִבּוֹ יַעֲשֶׂה אָוֶן, לַעֲשׂוֹת חֹנֶף, וּלְדַבֵּר אֶל ה' תּוֹעָה, לְהָרִיק נֶפֶשׁ רָעֵב, וּמַשְׁקֶה צָמֵא יַחְסִיר": בשם "נבל" יקראו לאדם המדבר דברי נבלה, מתכנן תוכניות של אוון ( = שקר ומרמה, שימוש לרעה בכוח ), עושה מעשי חנופה ( = מנסה למצוא חן על-ידי ייפוי המציאות ), וכו'.

ישעיהו לב ז: " "וְכֵלַי - כֵּלָיו רָעִים, הוּא זִמּוֹת יָעָץ," "לְחַבֵּל ענוִים [עֲנִיִּים]" "בְּאִמְרֵי שֶׁקֶר וּבְדַבֵּר אֶבְיוֹן מִשְׁפָּט" ": בשם "כלי" יקראו לאדם המשתמש בכלים רעים, מתכנן זימות ( = מחשבות רעות או מעשי זנות ) וכו' ( פירוט ).

(ישעיהו לב ח): "וְנָדִיב - נְדִיבוֹת יָעָץ וְהוּא עַל נְדִיבוֹת יָקוּם"ובשם "נדיב" יקראו רק למי שיועץ, יוזם ומתכנן מעשי נדיבות, וגם קם ומבצע את תוכניותיו. 

2. וייתכן שהכתוב מתייחס לתופעה של נבלים הגוזלים ועושקים את העניים, ואז נותנים להם חלק קטן מהכסף שעשקו מהם, וכתוצאה מכך נחשבים ל" נדיבים ". לדוגמה: איל-הון בונה מפעל שמזהם את הסביבה וגורם לאנשים רבים להיות חולים, ואז תורם חלק קטן מרווחי המפעל כדי להקים מחלקה בבית-חולים; המחלקה נקראת על-שמו ומנציחה את "נדיבותו" כביכול.

הנביא מנבא, שבעתיד יקראו לאדם כזה "נבל", שהרי הוא "הריק נפש רעב, ומשקה צמא החסיר"; "נדיב" ייקרא רק אדם שנהג בנדיבות-לב מההתחלה, משלב העצה והתיכנון ועד שלב הביצוע - "ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום".

מקורות ופירושים נוספים עריכה

מקראות גדולות:

""" שוע" - ל' אדון שהכל שועין ופונין אליו " ( רש"י )

" לא יקרא ", לא תהיה חנופה עוד לאמר לרע טוב ולטוב רע, כי זה מורה פחיתת הדור, והנה הנבל הוא הרע בנגלהו ובמצפונו, לשמים ולבריות, אבל הכילי הוא הנוכל בערמה ורעתו צפון בלב אבל ישמרהו מגלותו, וכן הנדיב גדול מן השוע, אומר כי תחת שעד עתה היו חונפים לקרוא לנבל נדיב, מעתה לא לבד " שלא יקרא לנבל נדיב ", כי גם " לכילי " שאינו רע כ"כ כמו הנבל לא לבד שלא יקרא לו נדיב, אף גם " לא יאמר לו שוע " שהיא מדרגה קטנה מן הנדיב:

ביאור המילות עריכה

ושוע לא נמצא רק הפך הדל, ולא נכר שוע לפני דל, לא כן נדיב הוא שוע ולו רוח נדיבה, והכילי אינו שוע. אבל הנבל לערך הנדיב, כערך שני הקצוות המתנגדים במדות, (משלי יז ז') : " ( מלבי"ם )

"" לא יקרא" - לא ימצא בהם חונף לקרוא לנבל בשם נדיב ועל כילי לא יאמר שהוא שוע

מצודת ציון עריכה

" לנבל" - כן נקרא אדם פחות ונבזה

" נדיב" - אדם ישר ובעל מתן

" שוע" - ענינו כמו נדיב וכן היערוך שועך לא בצר ( איוב לו )" ( מצודות )

"" נבלה ידבר" - מדבר ל' הוה הוא " יעשה און" - יקבץ מחשבות און כמו (דברי' ח) עשה לי החיל הזה " לעשות חונף" - חושב מחשבות איך יוכל לעשות חנופה חונף שם דבר לכך טעמו למעלה ונקוד פתח " ומשקה צמא יחסיר" - לפי פשוטו שגוזלין העניים ותרגומו פתגמי אורייתא דאינון כמיא לצחייא מדמן לבטלא " ( רש"י )

" כי נבל ", חושב פחיתת הנבל בשני ענינים,

 • א) שהוא רע בנגלהו ובמצפונו, כי בנגלהו " נבלה ידבר " בפרהסיא בלא בושה, ובמצפונו " ולבו יעשה און ", שיגמור מעשה האון גם בלבבו ומצפונו.
 • ב) שרעתו מתפשטת על שלשה ענינים שבהם תלוי שלמות האדם,
 • א) באמונות,
 • ב) במעשים שבין אדם למקום,
 • ג) במעשים שבין אדם לחברו, נגד המעשה בין אדם למקום אומר " לעשות חנף ", המצות שעושה הם בחנופה להתגאות בהם או מפני תועלת אחרת לא לשם ה', נגד האמונות אומר " לדבר אל ה' תועה " שאמונתו כוזבת ומוטעת, ונגד המעשים בין אדם לחברו, "להריק נפש רעב " ולגזול את של חברו: " ( מלבי"ם )

"" ומשקה צמא יחסיר" - ר"ל ולמען יחסיר המשקה מן הצמא כי חפצו לקחת ממונו בעושק וזה חוזר למעלה לומר אם כל אלה המדות הרעות נמצאו בנבל איך א"כ ראוי לקראו נדיב שהוא ההפך

" להריק" - ר"ל יחשב כזאת למען לעשוק תאכל הרעב וכאלו יריק נפשו ממנו ולא ירא מה' בחושבו שאינו משגיח

" נבלה ידבר" - בכל עת מדבר דברים מגונים וכעורים ומחשבות לבו לקבץ און לחשוב מחשבות לעשות חנופה ולדבר על ה' דברי תועה הפך האמת כי יאמר שאינו משגיח

מצודת ציון עריכה

" נבלה" - דברי כעור וגנות וכן לבלתי עשות עמכם נבלה (שם מב)

" יעשה" - ענין קבוץ וכן ישראל עושה חיל ( במדבר כד )

" און" - דברי רשע

" אל ה'" - על ה'

" תועה" - ענינו הפך האמת והוא שאול מהתועה בדרך שהולך בהפך

" להריק" - מלשון רקות

" ( מצודות )

"" על נדיבות יקום" - בשביל נדיבותיו תהיה לו תקומה " ( רש"י )

"" ונדיב ", הוא בהפך, "כי נדיבות יעץ ", עצת לבו ומצפונו הוא מלא נדיבות לותר משלו.

" והוא על נדיבות יקום ", מבאר במ"ש החוקר כי גדר הנדיב שלא תהיה הנדיבות ענין מקרי בלתי נדרש לעצמו רק בעבור איזה תכלית חוץ מן הנדיבות בעבור אהבת עצמו, לשם ותפארת או בעבור ענין אחר מדומה, עד שהוא עצמו הוא תכלית הנדיבות, והנדיבות רק אמצעי אליו להגיע אל ידו אל הדבר הטוב בעיניו, באופן שהנדיבות קיים ונצב עליו, והוא היסוד אליו, רק שצריך שתהיה הנדיבות ענין עצמי נדרש לעצמו, יבוז בעבורו אהבת עצמו וכל תועליות וערבות המדומים, כולם לא יהיו רק אמצעים אל הנדיבות שהיא התכלית להם והיסוד אשר עליו ישענו באופן שהוא עצמו על נדיבות יקום, לא שהנדיבות יקום עליו:  " ( מלבי"ם )

"" ונדיב" - אבל הנדיב מתייעץ בנפשו לעשות נדיבות והוא עומד על נדיבות רצה לומר לא בלבד יחשוב אלא עומד הוא על נדיבות ולא יעבור ממנו ואם כן אינו דומה לנבל וכילי לא במחשבה ולא במעשה ואיך א"כ יהיו נקראים בשם נדיב ושוע

מצודת ציון עריכה

" נדיבות" - נתינת המתן

" יקום" - ענין עמידה והוא הפוך ההעברה

" ( מצודות )

נבל - נדיב עריכה

נבל ונדיב נזכרו כהפכים גם ב (משלי יז ז): "לֹא נָאוָה לְנָבָל שְׂפַת יֶתֶר, אַף כִּי לְנָדִיב שְׂפַת שָׁקֶר"( פירוט ).

"העושה טובת חנם יקרא נדיב, ומשלם רעה למי שהטיב עמו יקרא נבל, והוא שאמר לא יקרא עוד לנבל נדיב, כי הוא הפכו" ( רמב"ן על דברים לב ו ) .

ייתכן שהפסוק רומז לנבל הכרמלי, (שמואל א כה כה): "אֶל נָא יָשִׂים אֲדֹנִי אֶת לִבּוֹ אַל אִישׁ הַבְּלִיַּעַל הַזֶּה עַל נָבָל, כִּי כִשְׁמוֹ כֶּן הוּא - נָבָל שְׁמוֹ וּנְבָלָה עִמּוֹ".

"מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר: לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע, מכלל דבעולם הזה שרי" (ר' יהודה בר מערבא או ר' שמעון בן פזי, בבלי סוטה מא ב ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • באורי אגדות סוטה : אולם להגירסא "המחניף לרשע" קשה? ומתרץ הוא כי יש חילוק בחנופה אם אומר על נבל שהוא נדיב, ואינו נ"מ לדינא, מותר להחניף, וחנופה כזו הזכירו חז"ל, באמרם " לא יקרא עוד לנבל נדיב". ... ( cache )
 • מסכת סוטה ליום כ'"ו באייר: דף מ"א | מסכת סוטה | בית מדרש : 30 מאי 2011 ... דרש רבי יהודה בר מערבא, ואיתימא רבי שמעון בן פזי: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר (ישעיהו לב,ה) לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי (לשון 'כלתה נפשי' (תהלים ... ( cache )
 • נאום אביגיל - ניתוח ספרותי / נתן קלאוס : יתכן, כי דרשה זו של השם נבל מבוססת על פתגם עתיק, אשר את מקבילתו, או את גירסתו האחרת, מוצאים אנו בישעיהו ל"ב, ה-ח: לא יקרא עוד לנבל נדיב כי נבל נבלה ידבר לעשות חנף ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : וכן לא יקרא עוד לנבל נדיב וגו' (שם ל"ב). והתשובה בזה שאין הכרח מדרגת נבואת משה מן הכתובים שאמרנו בלבד, שאם כן כבר היה אפשר לבעל-דין לחלוק ולומר: כי בישראל לא קם אבל ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ולפי דעתי, העושה טובת חנם יקרא נדיב ומשלם רעה למי שהטיב עמו יקרא נבל, והוא שאמר (ישעיה לב ה) לא יקרא עוד לנבל נדיב, כי הוא הפכו. ולכך אמרו על נבל הכרמלי (ש"א כה כה) כשמו ...
 • פרק ו : ... אבל הם מורות על העצם כלמ"ד הרגו לאבנר והשלישי לאבשלום לאמות חמש, ומלת פני הוא תואר לדבר העומד לפני האחר ובמשקל זה תואר בפתח מוכיח אדם אחרי ולכילי לא יאמר שוע.... ( cache )
 • רשמים ממסיק הזיתים בגדה המערבית / יעקב מנור, אורי זקהם ועמירה איתיאל : 3 נובמבר 2010 ... כי נבל נבלה ידבר, וליבו יעשה אוון ג€“. לעשות חונף, ולדבר אל ה' תועה,. להריק נפש רעב,. ומשקה צמא יחסיר. ישעיהו ל"ב, ו'. להודיה כריש-חזוני שלום וברכה,. חבר הפנה ... ( cache )
 • לשון הרע : ... בראשית כא, לג; רמז לסימן שלא] לומר, 'אם הגבאי שומע מהנבלים שאומרים לו שחושדין אותו, אל יקפיד על דבריהם, שנאמר " כי נבל נבלה ידבר" (ישעיהו לב, ו), ואין צריך לשום אל לבו' כו'. ... ( cache )
 • ישעיהו : ו כי נבל נבלה ידבר, וליבו יעשה-אוון--לעשות חונף, ולדבר אל-יהוה תועה, להריק נפש רעב, ומשקה צמא יחסיר. ז וכליי, כליו רעים; הוא, זימות יעץ, לחבל עניים באמרי-שקר, ובדבר אביון משפט. ... ( cache )
 • פלא יועץ ד ג€“ ויקיטקסט : 26 ספטמבר 2010 ... וכבר אמרו (שהש"ר א ז) פמה דבר נש מחכים עלוהי כי נבל נבלה ידבר ואשר תבונה לו דעת שפתיו ברור מללו: וכן לא ידבר מלתא דמשתמע לתרי אנפי פן יחשדנו שומע אל ... ( cache )
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ : "כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה אוון" (ישעיה לב, ו). מלשון חכמה באו וודאי גם מליצות רבות בספרים ההיסטוריים, כגון חידות שמשון; דברי דוד אל שאול ותשובת שאול במדבר עין גדי, וכן מליצות ... ( cache )
 • more "כי נבל נבלה ידבר " :
 • ואביו קרא לו בנימין / דוד בן רפאל חיים הכהן : או בישעיהו ל"ב, ו: "ולבו יעשה און לעשות חונף". או בישעיהו י', א: "הוי החוקקים חקקי און". ובנטייה לגוף שלישי רבים אנו מוצאים בתהלים צ"ד, כג: "וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם". ... ( cache )
 • חילופי שמות במקרא / גדי סמואל : למילה זו יש בין יתר המשמעויות, גם משמעות של מעשה און מרמה, רשע, עוול. ובנטיה לגוף ראשון אוני ומכאן הביטוי "פועלי און" בתהילים(ה/ו), או בישעיה (ל"ב, ו) "ולבו יעשה און לעשות חונף". ... ( cache )
 • more "ולבו יעשה און לעשות " :
 • שערי קדושה ב ה ג€“ ויקיטקסט : 16 אפריל 2009 ... קשה חנופה כעבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה מנין שנאמר (ישעיה פרק ל"ב) לעשות חנף ולדבר אל ה ' תועה. גלוי עריות מנין שנאמר (ירמיה פרק ג') הן ... ( cache )
 • http://www.2all.co.il/web/Sites/serafim תהילים קא-קנ : ... פי שהם לקחו ממקור כסף אבל בהיותם סיגים לא יהיה מבירור וליבון שלהם אלא "כלי" כמו בישעיה לב " וכלי כליו רעים הוא זימות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר " וכול העניין הזה מדבר בהושע ... ( cache )
 • גם ענוש לצדיק לא טוב : ... שנאמר 'והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכים אשר לא כרעו לבעל' (מלכים א יט): נדיבים עלי יושר - דוגמת האמור במקום אחר: 'ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום' (ישעיה לב); ... ( cache )
 • מ"ג משלי יז כו ג€“ ויקיטקסט : 11 יוני 2008 ... כל הברכים אשר לא כרעו לבעל (מלכים א יט). "נדיבים עלי יושר" - דוגמת האמור במקום אחר ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום (ישעיהו לב) נמצא נדיב על נדיבות ... ( cache )
 • עין איה על ברכות א קלט ג€“ ויקיטקסט : 15 ספטמבר 2008 ... ומזה תוצאות אל הקיום הנצחי, "וצדקה תציל ממות", "ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום" ויתקיים לנצח. והנה בלטה תכונת המלוכה לרע ברבשקה, ולא הי' לו קיום. ... ( cache )
 • more "ונדיב נדיבות יעץ והוא " :
 • לישרים תהילה / ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל) : ... זית רענן יפה פרי תואר, שזכה לשתי שלחנות, תורה וגדולה במקום אחד, וכתר שם טוב עולה על גביהם, חכו ממתקים וכלו מחמדים, הוא על נדיבות יקום ועל גמילות חסדים: וישב ה' לו כצדקו, ... ( cache )
 • תניא חלק ד לב ג€“ ויקיטקסט : 12 אפריל 2011 ... ברך ה' חילם ופועל ידם ירצה לרצון להם לפני ה' תמיד כה יתן וכה יוסיף ה' לאמץ לבם בגבורים ונדיב על נדיבות יקום להיות גדול המעשה בכל עיר ומנין ותחשב לו לצדקה ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : והוא על נדיבות יקום - בעבור הנדיבות יקום ויעלה במעלה גדולה. [לב, ט] נשים - כתרגומו: מדינן,. וכן בנות כרכין, אמר כנגד ערי יהודה שהיו חושבות להיות שאננות ובטוחות אמר להן, אע"פ ... ( cache )
 • Today's Tanya Lesson - Daily Torah Study : Nov 22, 2011 ... ונדיב על נדיבות יקום. And he that is generous stands over generous things,9. This paraphrase evidently means that the public-spirited catalyst ... ( cache )
 • משרתיהם של שלושה אדונים: בישראל מתקיימת מושבת מטעים. הספינות פורקות : (שם) במאמרו "לכו נא ונתווכחה" כתב אימבר: לא מחיבת ציון על נדיבות יקום הנדיב". אימבר חושד איפה בבארון רוטשילד שיחסו לציון נובע מן הרצון לזכות בשררה לשמה: "יחלם שלו לבדו ... ( cache )
 • בית חנן / אברהם מאפו : עליו רבים ספקו כף ויענו ויאמרו: איה בית-נדיב, בית בנוי על חסד וצדקה, אשר אמרנו: על נדיבות יקום ובצלו יחיו כל דכאי-רוח וכל יגיעי-כח? איה נוה-צדק, תקות-אביונים, מנוחת-עמלים, ... ( cache )
 • כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה : זית רענן יפה פרי תואר, שזכה לשתי שלחנות, תורה וגדולה במקום אחד, וכתר שם טוב עולה על גביהם, חכו ממתקים וכלו מחמדים, הוא על נדיבות יקום ועל גמילות חסדים: וישב ה' לו כצדקו,. ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:תיקון הכינויים הציבוריים בעתיד


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-01-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-32-0508