ביאור:תהלים קיט צב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לולי תורתך שעשועיי, אז אבדתי בעוניי עריכה

(תהלים קיט צב): "לוּלֵי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי, אָז אָבַדְתִּי בְעָנְיִי"

בלשון ימינו, שעשוע הוא עיסוק קליל ולא חיוני. אולם בפסוק שלנו, המשורר טוען, לכאורה, שאילולי התורה, לא היו לו שעשועים, ובלי שעשועים, הוא היה אובד מרוב עוני; האמנם רק בתורה יש שעשועים? האמנם שעשועים הם כל-כך חיוניים לקיום האדם?

1. ייתכן שהדובר כאן הוא בעל-תשובה. הוא נמצא בחברה נהנתנית, שבה השאיפה העיקרית של כל אדם היא להשיג כמה שיותר שעשועים ותענוגות. החברה משפיעה עליו, הוא נמשך וכמעט מתפתה. הדבר היחיד שמציל אותו הוא, שהוא מצליח למצוא מתיקות והנאה בלימוד התורה. לפי זה, אולי יש לקרוא את המילה האחרונה "בעווני": "אילו לא הייתי מוצא בתורה שלך הנאה ושעשועים, אז הייתי מתפתה לשעשועים של חטא, ו אובד בעווני ".

רעיון דומה, ראו ב (משלי ז ד): "אֱמֹר לַחָכְמָה אֲחֹתִי אָתְּ, וּמֹדָע לַבִּינָה תִקְרָא"( פירוט ).

2. ייתכן שהמילה שעשוע מציינת לא רק עיסוק קליל וחביב, אלא כל עיסוק משמח, שאדם שועה ופונה אליו שוב ושוב מרוב אהבה (ראו שעשוע ). הדובר הוא עני וסובל מצרות רבות, והעיסוק בתורה משמח אותו, כי הוא מפנה את נקודת המבט שלו לעולם גבוה יותר, עולם נצחי, עולם של חכמה ורוחניות, שבו אין הבדל בין עני לעשיר, כולם יכולים להתקדם עד אין סוף: "אילו לא הייתי עוסק בתורה, המשעשעת ומשמחת את ליבי, הייתי אובד מרוב דיכאון וצער, בגלל עוניי וצרותיי".

פירוש דומה נמצא במדרש: " "יש בו באדם דברי תורה ויסורין באין עליו, לבו מתיישב עליו, אין בו באדם דברי תורה ויסורין באין עליו, לבו מתמרמר עליו... וכן דוד אמר, אלמלא דברי תורה מרצין אותו בשעה שייסורין באין עליו, כבר עקרתי עצמי מן העולם, שנאמר לולי תורתך שעשועי וגו'" " (תנא דבי אליהו) .

פירוש דומה נמצא בתחילת דברי ה"מצודת דוד": " "לולי תורתך שעשועי - אם לא היתה עסק תורתך משמח אותי, אז הייתי נאבד בעבור רוב עניי. וכאומר: הלא התורה מתשת כח, ואיך תוסיף אומץ אל הנלכד בחבלי עוני, דבר שאין הטבע יורה עליו? אלא ע"כ דבר מלך שלטון על הטבע והנהגת העולם" " ( מצודות ) . אולם לא הבנתי את סוף הדברים.

3. ייתכן שהמילה שעשוע מציינת לא רק עיסוק משמח, אלא כל עיסוק שהאדם שועה ופונה אליו שוב ושוב (ראו שעשוע ). הדובר משבח את התורה, שבזכות העיסוק בה, מצא פתרונות מעשיים לבעיות שהעיקו עליו בעוניו: " "נגד מה שאמר, ש"כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך", על זה אמר לולי שתורתך שעשועי אז אבדתי בעניי, כי היו מאבדים אותי מלבא בקהל ישראל, רק ע"י שהייתי משתעשע בתורתך, על-ידי-כך השיבותים דבר כפי התורה, וגם שזכות התורה הגינה עלי, וכמו שאמר: "יבואוני רחמיך ואחיה, כי תורתך שעשועי"" " ( מלבי"ם ) .

4. חכמי המדרש פירשו, כנראה, שה' הוא הדובר בפסוק: " "אמר לו [ה' למשה]: 'תורה היתה לי ונתתיה לך, שאלולי היא - אבדתי עולמי'" " ( שמות רבה לז ד ) . כנראה שהם הסתמכו על פסוק בספר משלי, שבו ה' הוא המשתעשע בחכמה, (משלי ח ל): "וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם, מְשַׂחֶקֶת לְפָנָיו בְּכָל עֵת"( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספים עריכה

הפסוק בהקשרו: ל = להגיע אל הנצח .

עני

= אדם שמעמדו החברתי נמוך .

שירים עריכה

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • התנועה המסורתית בישראל - לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי : ללא תורה אנו אכן עניים, מבחינה רוחנית ותרבותית ( cache ).
 • קול קורא למורי בר מצווה : אמר דוד המלך " לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי", תפקידנו לא רק להרביץ תורה אלא גם לחבב אותה על ילדינו. זה הזמן לרתום את הטכנולוגיה לטובת ההוראה, פנה אלינו היום. ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=PH1Qudn2Qss תהלים קיט למשפטיך עמדו היום Psalm119ג€� - YouTube] : Aug 14, 2012 ... original song from psalm lyric: למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך צב לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי Psalm119:91 Your laws remain to this day, for all ... ( cache )
 • psalm 118 Odecha ki anitani אודך כי עניתני ותהי לי לישועה - YouTube : 15 אפריל 2011 ... לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני psalm119:97~ מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי ... ( cache )
 • ה. פורים / הרב יצחק גינצבורג : שוב, רק נפתח, בלי להסביר: אני אומר לפי סדר את לשונות ההנאה, הכל זה מלים בתנ"ך, חוץ מהנאה: שעשועים (" לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי", פסוק מפורש שהתורה היא שעשועים, ... ( cache )
 • בֵּיצת המלכות ֲ« נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ : 8 מאי 2012 ... בדרך מליצה נאמר שהתיקון של לול-התרנגולות הוא על ידי " לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי". פסוק זה, שאמרו דוד המלך, מבטא שגם במציאות של גלות, "בעניי", איננו ... ( cache )
 • שבת קודש - שמירת ו חילול שבת - דרשות מוסר : על זה דוד המלך אומר: "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי"- דוד המלך היה עני? הוא היה מלך, מלא כסף, מלא זהב. ריבונו של עולם, "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי"- האוכל, הכסף ... ( cache )
 • "ה' אורי וישעי"-על מזמור כ"ז בתהילים : פירוש פסוקנו כפי שהוא למעלה, מזכיר פסוקים דומים בספר תהלים: "לולי ה' עזרתה לי - כמעט שכנה דומה נפשי" (צד, יז); "לולי תורתך שעשעי - אז אבדתי בעניי" (קיט, צב); "לולי ה' שהיה לנו ... ( cache )
 • פרוייקט השו"ת - גירסה 5 : בסך הכל, במהלך השנים האחרונות שינה תקליטור זה את מעמדו בעיני: מסוג של שעשוע אינטלקטואלי לכלי-עבודה. הוא שאמר המשורר האלוקי: 'לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי'. ( cache )
 • חירותו של פרשן המקרא : מכתב רש"י לנכדו המובא בו(. לעתים, בשעה שאני מעיין בחומש ובמפרשיו, אני מוצא את עצמי מפזם לי בלחש את. הפסוק " לולי תורתך שעשעי, אז אבדתי בעניי")תהלים, קי"ט, צ"ב(. ( cache )
 • עומק הדין יראת שמים ואהבת חסד : ... תמיד תרגיש שאין לך כלום כי הנשמה רוצה רוחניות היא לא רוצה כסף, "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף", "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי", דוד המלך שהיה מלא כסף וזהב אומר: אם ... ( cache )
 • Temani.net : דהיינו, למחזיקים בה ממש. לפי שהתורה היא אשר המחברת בין הגוף לנשמה, וכל המקיים את התורה בגופו ורוחו, הוא נעשה שמח. שנאמר, לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי (תהילים קי"ט). ( cache )
 • Shotzer - The Book of Suceava Jews - סיפוריו של שמחה וייסבוך : סיפר לי פעם יהודי נכבד שבא לבקרו ומצא אותו כתמיד עם ספר ביד, שהוא אמר לו כדברי תהלים (קי"ט, צ"ב) "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי". הוא היה עדין נפש ואציל רוח, נעים הליכות, ... ( cache )
 • kinotori's channel - YouTube : למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך צב לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי. Psalm119:91 Your laws remain to this day,. for... This item has been hidden. In the future you will ... ( cache )
 • more "לולי תורתך שעשעי אז " :
 • שער ברסלב - פרשת במדבר : וכתיב: לולא תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי. וזה בחינת מעלת לימוד הפוסקים שהם הלכות פסוקות, כי הכל בשביל בקיאות בהלכה הנ"ל, כי על ידי לימוד הלכות פסוקות מבררין הטוב מהרע, ... ( cache )
 • פרשת שבוע - פרשת במדבר : וכתיב (תהלים שם, צב): לולא תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי. וזה בחינת מעלת למוד הפוסקים שהם הלכות פסוקות, כי הכול בשביל בקיאות בהלכה הנ"ל, כי על ידי למוד הלכות פסוקות ... ( cache )
 • דף קשר מספר 757 - פרשת בהר : אהבת התורה מתבטאת בהגדרתה כשעשוע - "לולא תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי" (תהילים קי" ט, צב), שכן אין די בחכמה שבתורה כדי להחזיק את דוד בימי עוניו, ולולא אהבת התורה ... ( cache )
 • more "שעשעי אז אבדתי בעניי " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לולי תורתך שעשועיי, אז אבדתי בעוניי


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-09-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-119-92