ביאור:תהלים ל ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
לעלות מהשאול, לא לרדת לבורעריכה

דוד מודה לה' על כך שהציל אותו, כנראה, ממחלה קשה:

תהלים ל ד: "ה'! הֶעֱלִיתָ מִן שְׁאוֹל נַפְשִׁי, חִיִּיתַנִי מיורדי[מִיָּרְדִי] בוֹר"

שאוֹל הוא משל למוות;  נפש היא משל לחיים ;   בור = חפירה, וגם משל למוות, כלא, צרה ויצירה . מה ההבדל, בפסוק זה, בין שאול לבין בור? ואיך אפשר לעלות מהמוות?

1. על-דרך הפשט, השאול הוא המוות, והבור הוא הקבר; כשאדם מת (מוות קליני), עדיין יש סיכוי שיחזור לחיים, כמו שקורה לפעמים בימינו, וכמו שקרה בתנ"ך עם הילדים שהחיו אליהו ואלישע. אולם כשאדם נקבר, כבר אין כל סיכוי שיצא מהקבר (לפני תחיית המתים). ייתכן שהמשורר מת מוות קליני וכמעט נקבר, וברגע האחרון לפני שנקבר - חזר לחיים, ועל כך הוא מודה.

2. על-דרך הרמז, המושגים מסמלים רגשות של האדם הנמצא בצרה: השאול רומז לפחד, והבור רומז לייאוש - המקום שממנו כבר אי אפשר לעלות. המשורר מודה לה' שהציל אותו משני רגשות אלו.

3. על-דרך הדרש, המושגים מסמלים מצבים שכליים מסויימים:  שאוֹל מזכיר שאלה או משאלה, ובור מזכיר בוּרוּת: השאול מסמל מצב שבו יש רק שאלות, אבל אין תשובות; הבור מסמל מצב שבו האדם בכלל "אינו יודע לשאול" מרוב בוּרוּת.   השאול מסמל צרה גדולה, שבה אין לנו כל דרך למלא את משאלותינו; הבור מסמל צרה גדולה יותר, שבה אנחנו אפילו לא יודעים מה הן המשאלות שלנו (ע"פ הראי"ה קוק, עולת ראי"ה על מזמור שיר חנוכת הבית לדוד)

4. ועל-דרך הסוד, שאול מציין את המוות הרוחני, ובור - את המוות החומרי: " "סבת חליי היה ע"י העונות ותחלואי הנפש, שע"י שחלתה הנפש ונטתה למות מות נפשי ע"י עונותי - עי"ז חלה גם הגוף, וע"י שהעלית מן שאול נפשי, שע"י כפרת עוני לא תרד נפשי הרוחנית לשאול ואבדון, על-ידי כך חייתני מירדי בור, על-ידי כך השגתי גם חיים הגופנים, כמו שכתוב לקמן ק"ג "הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי", וכן (לקמן מ"ט) "אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול "" " ( מלבי"ם ) .

5. ואחד מחכמי המדרש פירש את הפסוק באופן מילולי - דוד אכן קם לתחיה, כאשר שלמה חנך את בית המקדש. שלמה " "עשה ארון של עשר אמות, כיון שהגיע לפתח בית המקדש - היה הפתח של עשר אמות, והארון של עשר אמות, ואין עשר אמות יכולין להכנס בתוך עשר אמות; ועוד, שהיו טעונין בו. כיון שבא להכניסו, לא היה יכול. עמד שלמה והיה מתבייש, ולא היה יודע מה לעשות. התחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה עשה שלמה? אמרו רבותינו זכרונם לברכה: הלך והביא ארונו של דוד, ואמר (דה"ב ו, מב) ה' אלהים אל תשב פני משיחך. אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו: באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש, שכן דוד אומר ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור" " ( שמות רבה ח א ) . ויש שדרשו, שהפסוק הזה נאמר ע"י מרדכי כשעלה על הסוס - כשהרגיש שניצל ממוות ודאי ( ויקרא רבה כח ו ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • פרשת וארא : אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו: באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש, שכן דוד אומר (תהלים ל, ד): ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור, והיה שלמה אומר: רבון העולמים! עשה בזכותו ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת וארא : שכן דוד אמר: ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור (תהלי' ל ג). והיה שלמה אומר: ריבונו של עולם, עשה בזכותו של זה, זכרה לחסדי דויד עבדך (דה"ב ו מב). מיד נענה, שנאמר: ה' אלוהים ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - עבדו את הֲ´ ביראה : ה' העלית מן שאול נפשי, חייתני מירדי בור... הסתרת פניך הייתי נבהל... הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותאזרני שמחה". יום לאחר מכן נתלה המן על העץ, והגלגל החל אט אט להתהפך. ( cache )
 • ארוממך השם (לחן לא ידוע) - זמרשת - זמר עברי מוקדם : ה', הֶעֱלִיתָ מִן-שְׁאוֹל נַפְשִׁי חִיִּיתַנִי מִיָּרְדִי-בוֹר. ארוממך ה' כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי ה' אלוהי שיועתי אליך ותרפאני ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור. ( cache )
 • מדרש תנחומא וארא ג€“ ויקיטקסט : 2 פברואר 2012 ... שכן דוד אמר: " ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור (תהלים ל, ג). והיה שלמה אומר: ריבונו של עולם, עשה בזכותו של זה, "זכרה לחסדי דויד עבדך" (דברי הימים ב ו, ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ד : תוכן הפרשה: [א] ושבתי אני ואראה. [ב] ושבח אני את המתים שכבר מתו. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מקום שאינו מן המידה : ... א"ר ברכיה בשם ר' חלבו: באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש, שכן דוד אומר (תהלים ל) ' ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור', והיה שלמה אומר רבון העולמים עשה בזכותו של זה, ... ( cache )
 • בס"ד : א"ר ברכיה בשם ר' חלבו באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש שכן דוד אומר (תהלים ל) ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור. והיה שלמה אומר רבון העולמים עשה בזכותו של זה ... ( cache )
 • שאו שערים ראשיכם. שלמה אמר הפסוק הזה בשעה שהכניס הארון לבית קדשי... : אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו: באותה שעה חיה דוד, שכן דוד אומר תהלים ל " ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור". והיה שלמה אומר: רבון העולמים, עשה בזכותו של זה, שנאמר שם ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : כיון שרכב על הסוס התחיל מקלס להקב"ה, ואמר: (תהלים ל) ארוממך ה' כי דליתני ה' אלהי שועתי אליך ותרפאני ה' העלית מן שאול נפשי. תלמידיו מה אמרו? (שם)זמרו לה' חסידיו והודו לזכר ... ( cache )
 • על הבסיס הזה ייבנה העולם הבא : במזמור שיר חנוכת הבית אומרים: ה' העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. אז אולי דוקא מתוך השפל הזה, נפקח את העינים, נראה להיכן הגענו. נתבונן כמה אבינו שבשמים מצטער עלינו על ... ( cache )
 • יהדות - עבדו את הֲ´ ביראה : 25 מרץ 2005 ... במוצאי היום השלישי מרכיב המן את מרדכי על הסוס, ובפיו של מרדכי שמים חז"ל את פסוקי התהילים: "ארוממך ה' כי דיליתני... ה' העלית מן שאול נפשי, חייתני מירדי בור. ( cache )
 • פרשת לך לך : אמר רבי ברכיה בשם ר' חלבו: באותה שעה חיה דוד, והכל ממך לדרוש, שכן דוד אומר ' ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור' (תהילים ל', ד), והיה שלמה אומר: רבון העולמים, עשה בזכותו ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ראשית, כמובן, המאמץ להעלאה ממעמקים.14 בצרתו היה המשורר נתון בסכנת מוות, וכמעט ירד לבור קבר, כדבריו שני פסוקים אחר כך: " ה', העלית מן שאול נפשי / חייתני מיורדי בור". ( cache )
 • ביאור:שפיים ג€“ ויקיטקסט : 19 אפריל 2009 ... תהלים ל ד: " ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור". תהלים מ ג: "ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי". אשפת חיצים - אולי נקרא כך בגלל הדמיון ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות יורה דעה חנוכה : ... לו ברחמיו ובתוך כך מבקש הרבה על להבא שמזה מדבר כל המזמור הזה, כמו שכתוב, ארוממך ה' כי דליתני וכו' ה' אלקי שועתי אליך ותרפאני ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור. ( cache )
 • "מסע הזיכרון" למחנות ההשמדה / שמואל עמנואל : " ה', העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור" (תהלים ל, ד). "חוזרים" לרציף הרכבת. אחרי הסיור באתר המחנה נסענו לרציף הרכבת בו הורדנו מהרכבת שהביאה אותנו בינואר 1944 ... ( cache )
 • הדלקת נר חנוכה למעלה מ-20 אמה ג€“ האם יצא : ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור" (אסתר רבה י, ה)[37]. גם כאן בולטת הענוה של מרדכי שלא החזיק טובה לעצמו, היה ירא שמא חטאו גרם - ומשניצל לא זקף זאת לזכויותיו, אלא ... ( cache )
 • מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט : ... הנפלאה שהושיע לו ברחמיו ובתוך כך מבקש הרבה על להבא שמזה מדבר כל המזמור הזה כ" ש ארוממך ה' כי דליתני וכו' ה' אלקי שוועתי אליך ותרפאני ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי ...
 • הפגים שלי : 8 מרץ 2012 ... ה' אלוקי שיוועתי אלייך ותרפאני, ה' העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור" (תהילים ל', ב'- ד'). ביום שני ה- 19.12 הייתה בערב מסיבת חנוכה בגן של יונתן. היה מדהים. ( cache )
 • more "ה' העלית מן שאול " :
 • Psalm 30 Aromimcha Yahveh ki dilitani ארוממך יהוה כי דליתני - YouTube : 11 אוקטובר 2011 ... by yuriah in hebrew from psalm30 lyrics: ארוממך יהוה כי דליתני ולא־שמחת אובי לי שועתיאליך ותרפאני יהוה העלית מן־שאול נפשי חייתני מיורדי בור זמר... ( cache )
 • יוצר אור ובורא חושך : 21 דצמבר 2008 ... לאחר חוויית הלילה המקפיאה, בטבעיות יוצאים המילים מפי: "ארומימך ה' כי דילתני... ה' העלית משאול נפשי, חייתני מיורדי בור ... כי רגע באפו, חיים ברצונו, בערב ילין בכי, ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לעלות מהשאול, לא לרדת לבור


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-03-30.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-30-04