ביאור:קיום מצוות כשליחות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


כמה פסוקים מתייחסים לקיום מצוות ה' כאל שליחות:

  • (במדבר טז כח): "ויאמר משה 'בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי'."
  • (דברים לד יא): "לכל האתת והמופתים אשר שלחו ידוד לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו"
  • (שמואל א טו יח): "וישלחך ה' בדרך, ויאמר 'לך והחרמתה את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם'"

לפי זה, אפשר לפרש פסוקים נוספים המדברים על שליחות כמתייחסים לקיום מצוות ה' - מצוות שה' שלח את האדם למלא בעולם הזה (ראו רבי יונה על משלי י כו) :

  • (משלי כב כא): "להודיעך קשט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשלחיך"( פירוט )
  • ואולי גם: (משלי כה יג): "כצנת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשלחיו , ונפש אדניו ישיב"

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-07-06.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jlx1