הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.פרשת קורח (במדבר טז-יח) מתארת מרד שהתעורר בעם ישראל נגד משה ואהרן:

במדבר טז א:

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי,

ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן;

ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם"

הפסוקים מתוארים שלוש קבוצות שונות שחלקו על משה ואהרן:

 1. בני לוי (שבראשם עומד קורח),
 2. בני ראובן (דתן, אבירם ואון),
 3. הנשיאים (בפסוק נזכרים 250 נשיאים; ייתכן שחלק מהם שייכים לאחת הקבוצות הקודמות).


בעיון בפרשה ניתן להבחין בשלוש מחלוקות שונות:

 1. מחלוקת נגד כהונתו של אהרן, כמו שרואים ב"מבחן הקטורת", שתוצאתו היא (יז05): "זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא, להקטיר קטורת לפני ה'...".
 2. מחלוקת נגד מנהיגותו של משה, כמו שרואים בדבריהם של דתן ואבירם (טז 13): "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם השתרר?!"
 3. מחלוקת נגד ייחודו של שבט לוי, כמו שניתן ללמוד מ"מבחן המטות" (יז 16 - 24) שבו נבחר שבט לוי.


נראה לי שיש התאמה בין הקבוצות למחלוקות:

 1. בני לוי וקורח חולקים על כהונתו של אהרן: הם רוצים שיאפשרו לכולם להיות כהנים.
 2. דתן ואבירם חולקים על מנהיגותו של משה: הם לא רוצים להמשיך ללכת אחריו במדבר.
 3. הנשיאים חולקים על ייחודו של שבט לוי: הם רוצים שכל השבטים יהיו שווים.

המשותף לכל המחלוקות האלו הוא, שבכולן יש דרישה להגדיל את השוויון בעם ישראל. לכן כל שלוש הקבוצות שיתפו פעולה. אבל אופן שיתוף הפעולה השתנה במהלך הפרשה.

ומדוע נכתבו שלוש מחלוקות שונות יחד, ולא כל אחת לחוד? אולי כדי להמחיש את עוצמת המרד נגד משה רבנו, שהתנהל במקביל בשלוש חזיתות שונות: "היסטוריון צבאי מקצועי שינסה ללבן את המהלכים הצבאיים בחזית מסוימת במלחמת יום הכיפורים יתרכז כמובן רק באותה חזית. אולם היסטוריון שיבוא לתאר את תולדות מדינת ישראל בעת המלחמה, לא יוכל לספר את סיפורה של המדינה הנלחמת על נפשה אלא באמצעות סיפור "קופצני", הממחיש את ההכרח להילחם בשתי חזיתות בו-זמנית. רק תיאור המבוכה והקושי שישנם בפיזור המאמצים, בהתרוצצות הפיקוד העליון מחזית לחזית, בהתלבטות כיצד לחלק את הכוחות השונים בין החזיתות ובדיווח התקשורתי המבולבל ייתן תמונה נאמנה של המציאות. דווקא תיאור שיש בו סדר טוב והבחנה בין הנושאים השונים המתוארים עלול לשקף את המציאות בדרך מעוותת." (הרב אלחנן סמט, פרשת קורח - משה אל מול המורדים: מנהיגות במבחן ההתנגדות בשתי חזיתות )

הפרשה מתפרשת על-פני שלושה ימים:

 1. היום הראשון (טז 3 - טז 17)
 2. היום השני (טז 18 - יז 5)
 3. היום השלישי (יז 6 - יז 25)

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 7 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-02-13.

תגובות עריכה

מאת: סמדי ק.

קודם כל, אין לי מושג מי כתב את זה, אבל תודה רבה! המורה שלנו לתנ"ך-מה חבל, אך הוא לא מסביר את החומר בצורה ברורה, והייתי כבר על סף ייאוש, כשעוד מחר יש בחינה. כל זה מאוד עזר לי להבין את הפרשה הזו שהייתה לי קשה עד מאוד (אני בעייתית בתנ"ך).

תודה רבה!


מאת: מאיה

תודה רבה רבה רבה אני פשוט חייבת להרצות על הפרשה הזאת בכיתה השבוע וכל שאר האתרים והחומר הכתוב לא עוזר לי ומה שרשום פה מאוד ברור ומובן תודהההההההההההההההה הצלת אותי!!!

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/prjt_qorx