ביאור:עובד אדמתו ישבע לחם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
לפעמים אדם לא מצליח להתפרנס מעסק עצמאי, והוא חייב לעבוד כשכיר. ספר משלי ממליץ, גם במצב זה, לא להזניח לגמרי את העסק העצמאי; כך ניתן ללמוד משני פסוקים דומים, שמשוים בין אדם שעובד את אדמתו לבין אדם ש"מרדף ריקים":

  • (משלי יב יא): "עובד אדמתו ישבע לחם, ומרדף ריקים חסר לב; חמד רשע מצוד רעים, ושורש צדיקים יתן".
  • (משלי כח יט): "עובד אדמתו ישבע לחם, ומרדף ריקים ישבע ריש; איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה".

עובד אדמתו ישבע לחםעריכה

החצי הראשון של שני הפסוקים ממליץ לאדם לשמור על האדמה שלו (כלומר, על העסק הפרטי שלו), ולא להזניח אותה, גם כשהוא צריך לעבוד אצל אחרים: " "משל לשני בני אדם שהיה להם קרקע, וראו שאינם יכולים לפרנס את עצמם באותה קרקע לבדה, והוצרכו לעבוד בקרקעות אחרים. אחד הניח מלעבוד בקרקע שלו ועבד רק בקרקעות אחרים, ובסוף, כשלא היה לו לעבוד בקרקעות אחרים, מת ברעב. והשני עבד שנים ימים בקרקעות אחרים, עד שהיה לו כדי מזונותיו, ואחר כך הלך לעבוד אדמתו, ולכן אחר כך, אף על פי שלא היה לו קרקע אחרים, אכל מקרקע שלו" " (הגאון מווילנה בשם חובת הלבבות) .

ומרדף ריקים חסר לב וישבע רישעריכה

החצי השני של הפסוק מגנה את האדם שאינו נוהג כך, ומבזבז את הזמן הפנוי שלו - אחרי שעות העבודה כשכיר - על ריקים:

1. אנשים ריקים  = אנשים שאין להם רכוש ומשפחה והם מקימים כנופיות של בטלנים ; 

2. מעשים ריקים = מעשים חסרי-תועלת כמו משחקים, בידור וכד'.

אדם שמרדף ריקים מפסיד פעמיים:

  • הוא מזניח את אדמתו, את הבסיס הכלכלי שלו, ולכן - אם יפוטר מעבודתו כשכיר - ישבע ריש, יוכל "לאכול" רק את העוני של עצמו.
  • הוא מזניח את עצמו, את הכישורים השכליים והנפשיים שלו, וכך בסופו של דבר יהיה חסר לב (ע"פ הרב יונה גירונדי) .

הפסוקים בהקשרםעריכה

על-פי ההקשר, נראה שכל אחד מהפירושים מתאים לפסוק אחר:

1. בקטע הראשון משלי יב יא נאמר "...ומרדף ריקים חסר לב. חמד רשע מצוד רעים...", כלומר - הרשע רוצה להיות בחברתם של אנשים רָעים ( בציד או במצודה ); הוא רודף אחרי אנשים ריקים;

2. בקטע השני משלי כח יט נאמר "...ומרדף ריקים ישבע ריש... ואץ להעשיר לא יינקה.", כלומר - החוטא רוצה להתעשר מהר ( בדרכי מרמה או בתחבולות אחרות ); הוא רודף אחרי מעשים ריקים.

פסוקים עם ביטויים דומיםעריכה

מרדף = המנסה להתחבר ולהתקשר אל הזולת .

חסר לב = = שאינו מסוגל לחשוב .

הביטוי ישבע ריש הוא אחת הדוגמאות של ציניות בתנ"ך .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל (הגהה: יעל) שפורסם לראשונה בסגלות משלי וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2003-02-14.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mjly/ovd_admto