ביאור:משנה מסכת הוריות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת הוריות: שגגות של בית הדין ושל תלמידי חכמים, היררכיות בעולמם של חז"ל עריכה

מבוא לסדר נזיקין

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת הוריות עריכה

מסכת הוריות עוסקת על פניה בקרבנות המכפרים על שגגות של בית הדין ושל הכהן והמלך, בהתאם לכתוב בויקרא ד פס' א-כו, ולמפורש לקמן, ב, ו. אבל למעשה היא עוסקת בשאלת ההיררכיות החברתיות בעולמם של חז"ל. מדובר במהפכה חברתית, הממוטטת את מעמדם של הכהנים ושל המלך, שעמדו בראש העם בעבר, ומעמידה במקומם את תלמידי החכמים העוסקים בתורה.

המהפכה מתבטאת גם בסדר הדיון, שבניגוד למקרא מקדים את פר הציבור לפר כהן גדול, למרות שעל החטא של הכהן נאמר "לאשמת העם". גם בפרק ב חוזרים ותולים את דיני פר הכהן בדיני פר הציבור, בניגוד לפשט המקרא.

למעשה מבטלים חז"ל את כל עניין קרבנות הציבור האמורים להיות נדונים במסכת: קרבנות המלך והכהן הגדול אינם קיימים כי הנושאים בתפקידים אלו אינם מוסמכים לכך. גם קרבן בית הדין, שהוא הסמכות העליונה בעולמם של חז"ל, אינו מוקרב למעשה, כי האחריות לחטא אינה מוטלת עליו בדרך כלל.

הפרק הראשון מדגיש את האחריות המוטלת על היחיד, לקיים בעצמו מתוך שיקול דעתו את המצוות, ורק במקרים נדירים הוא משוחרר מאחריות זו.

הפרק השני מתאר את הקרבנות כפי שאמורים היו להיות, אבל בפרק השלישי מובאות העקיצות הברורות של חז"ל כלפי הכהנים וכלפי המלך, והטענה שבימיהם אין עוד להקריב קרבנות אלו.

בסוף הפרק השלישי מובא סולם הערכים של חז"ל, שבראשו תלמידי החכמים.

פירוט הפרקים עריכה

פרק א: "הורו בית דין" - הקטנת האחריות של בית הדין לעומת זו של האדם הפשוט

  1. האחריות על היחיד
  2. הגבלת אחריות בית הדין
  3. כפרה על שגגת בית הדין

פרק ב: "הורה כהן משיח" - ההיררכיה של הקרבנות ושל מביאיהם

  1. פר כהן משיח ופר בית הדין
  2. היררכיה של קדושה: בית הדין, הכהן הגדול, המלך והיחיד

פרק ג: "כהן משיח שחטא" - היררכיות ישנות וחדשות

  1. כהן משיח ומלך: התפקיד והאדם
  2. ההיררכיה של הכהנים
  3. היררכיות נוספות
  4. ההיררכיה החדשה של חז"ל - תלמיד חכם בראש!