פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מסכת הוריות: שגגות של בית הדין ושל תלמידי חכמים, היררכיות בעולמם של חז"לעריכה

מבוא למסכת הוריותעריכה

מסכת הוריות עוסקת על פניה בקרבנות המכפרים על שגגות של בית הדין ושל הכהן והמלך, בהתאם לכתוב בויקרא ד פס' א-כו, ולמפורש לקמן, ב, ו. אבל למעשה היא עוסקת בשאלת ההיררכיות החברתיות בעולמם של חז"ל. מדובר במהפכה חברתית, הממוטטת את מעמדם של הכהנים ושל המלך, שעמדו בראש העם בעבר, ומעמידה במקומם את תלמידי החכמים העוסקים בתורה.

המהפכה מתבטאת גם בסדר הדיון, שבניגוד למקרא מקדים את פר הציבור לפר כהן גדול, למרות שעל החטא של הכהן נאמר "לאשמת העם". גם בפרק ב חוזרים ותולים את דיני פר הכהן בדיני פר הציבור, בניגוד לפשט המקרא.

למעשה מבטלים חז"ל את כל עניין קרבנות הציבור האמורים להיות נדונים במסכת: קרבנות המלך והכהן הגדול אינם קיימים כי הנושאים בתפקידים אלו אינם מוסמכים לכך. גם קרבן בית הדין, שהוא הסמכות העליונה בעולמם של חז"ל, אינו מוקרב למעשה, כי האחריות לחטא אינה מוטלת עליו בדרך כלל.

הפרק הראשון מדגיש את האחריות המוטלת על היחיד, לקיים בעצמו מתוך שיקול דעתו את המצוות, ורק במקרים נדירים הוא משוחרר מאחריות זו.

הפרק השני מתאר את הקרבנות כפי שאמורים היו להיות, אבל בפרק השלישי מובאות העקיצות הברורות של חז"ל כלפי הכהנים וכלפי המלך, והטענה שבימיהם אין עוד להקריב קרבנות אלו.

בסוף הפרק השלישי מובא סולם הערכים של חז"ל, שבראשו תלמידי החכמים.

פירוט הפרקיםעריכה