ביאור:מלכים א יד יג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

נמצא בו דבר טוב עריכה

הנביא אחיה ניבא שאביה, בנו החולה של ירבעם, ימות מחוליו. הוא הוסיף ש:

(מלכים א יד יג): "וספדו לו כל ישראל, וקברו אתו - כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר; יען נמצא בו דבר טוב אל ה' אלהי ישראל בבית ירבעם"

מהו 'הדבר הטוב' שנמצא בבנו של ירבעם?

1. המדרש אומר שהוא עלה לרגל – וזה נרמז בלשון הפסוק (הוא עלה "אל ה' א-להי ישראל").

2. פירוש נוסף: בזכות "הדבר הטוב" זכה אביה להיקבר, ולכן צריך לבדוק למה ירבעם לא זכה להיקבר - במה הוא גרוע יותר משאר החוטאים שעבדו ע"ז? בנבואת אחיה נזכרו 2 סיבות:

"יען אשר הרימותיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי ישראל ... ולא היית כעבדי דויד..." – כפיות טובה;
"ותרע לעשות מכול אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני, ואותי השלכת אחרי גווך" – המצאת חטא חדש.

מבין שתי הסיבות האלו, רק הראשונה (כפיות טובה) נזכרת בנבואה המקבילה על בעשא (שגם הוא לא זכה להיקבר): "יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל ; ותלך בדרך ירובעם, ותחטיא את עמי ישראל להכעיסני בחטאותם".

לכן נראה לי שאביה זכה להיקבר כי הוא לא היה כפוי טובה. אפשר גם לפרש כך את הפסוק, אם מפרשים ש"דבר" משמעו "דיבור" (ראו דבר = דיבור ): "יען נמצא בו דבר טוב אל ה' א-להי ישראל" = "בגלל שהוא דיבר דבר טוב על ה' א-להי ישראל". הוא לא היה כפוי טובה – הוא הודה לה' על כך שזכה למעמד גבוה. אולי הוא אפילו ניסה להחזיר את הוריו בתשובה...


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נמצא בו דבר טוב


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 13 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-14-13