ביאור:מלכים א יד טו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כאשר ינוד הקנה במים עריכה

אחיה, הנביא שהמליך את ירבעם על עשרת שבטי הצפון, ראה איך ירבעם סוטה מהדרך והולך בדרך רעה, וניבא חורבן לממלכה החדשה:

מלכים א יד טו: " "והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם; וזרם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את ה'" "

כאשר ינוד הַקָּנֶה במים עריכה

קָנֶה הוא מעין עשב גדול הצומח במים רדודים. הקנה מסמל חולשה, והקללה של אחיה משמעה, שממלכת ישראל תהיה חלשה ולא יציבה.

מה משמעות הפועל ינוד ?

1. רוב המפרשים פירשו שהכוונה יתנודד , ינוע הלוך ושוב: " "כאשר ינוד הקנה - אשר לרוב רכותו יתנודד במעט רוח, ויכה את עצמו בהעומד אצלו" " ( מצודות , ודומה לזה רד"ק; ובתרגום האנגלי - shaken) , " "ויהיה קיומם על אדמתם חלוש מאד, כקיום הקנה במים , שינוד במעט הסיבות, כן תנידם סיבה חלושה, עד שבסוף העניין יעקור ה' יתברך ישראל מעל אדמתם, ויפיצם מעבר לנהר..." " (רלב"ג) .

על-פי פירוש זה, מצאו חז"ל רמז לברכה בדבריו של הנביא: " "טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע: אחיה השילוני קללן בקנה: אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה: מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן, דממו הרוחות עמד הקנה במקומו! אבל בלעם הרשע בירכן בארז... מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין - אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, כיון שנשבה בו רוח דרומית - עוקרתו והופכתו על פניו! ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים" " (רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, בבלי תענית כ א , בבלי סנהדרין קה ב ) . עם ישראל אמנם יהיה חלש וכנוע, ויצטרך לכופף את ראשו בפני הגויים שישפילו אותו במשך הגלות הארוכה, אולם הוא לא יאבד ולא יישבר, ובסופו של דבר יחזור אל ארצו.

2. אולם, בלשון המקרא, הפועל ינוד משמעו ינדוד , יתרחק. לפי זה, " "לא אל קנה מתנועע במים המשיל הנביא את עקירת ישראל מאדמתו ואת הגלייתו מארצו, אלא אל קנה הצף במים הזורמים ומתרחק ממקום צמיחתו, לאחר שנעקר משם... אחיה השילוני לא היה רך כקנה אלא קשה כארז, כפי שהעיד על עצמו (פסוק ו): " ואנוכי שלוח אליך קשה "" " (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 88) .

וזרם מעבר לנהר עריכה

אחיה מנבא שבני ישראל יצאו לגלות מעבר לנהר פרת - מעבר לגבולה הצפוני של ישראל; ויש אומרים שהכוונה לנהר אחר:  " "מעבר לנהר - הוא נהר גוזן, כי לשם גלו, כמו שנאמר במלכים ב' (יז ו יח א) ובדברי הימים (א ה כו)" " (מצודות) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • אשר חטא ואשד החסיא את ישראל: יד. 90 תורה הכתובה מלכים א. יד.ג€”טו ... : והכה ה� את ישראל כאשר ינוד הקנה. חענ� כ., סנה� קח:, יליש חיא במים וכר: נ�ד. א� רמז תשע�א ר�ב רינ, ח�ב. טז. ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם ... ( cache )
 • איזהו אושר? : וכך אומרת הגמרא: (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ עמוד א) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד ... אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה, מה קנה זה עומד במקום מים ... ( cache )
 • ביאור:בבלי תענית דף כ ג€“ ויקיטקסט : (מלכים א יד טו) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים [ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם - מכעיסים ... ( cache )
 • ישיבת שבות ישראל - שיעור ליום העצמאות ה58 למדינת ישראל - הרב יהושע ... : אחיה השילוני קללן בקנה, שנא' ' והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים' (מ"א יד, טו) , מה קנה אינו עומד אלא במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובים ואפי' כל הרוחות ... ( cache )
 • מאמרי הראיה - גדול וגבור ר' שמואל מוהליבר זצ"ל ג€“ ויקיטקסט : 28 אוקטובר 2008 ... בחולשה ורפיון מתוך קללתו של אחיה השלוני: " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים" שהיא באמת טובה מברכתו של בלעם הרשע שהמשיל את ישראל לארז. ... ( cache )
 • וַיַּרְא בָּלָק בֶּן צִפּוֹר אֵת כָּל אֲשֶׁר ... : אחיה השילוני קילל בקנה, שנאמר מלכים א' י"ד והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, הקנה העומד במקום מים, גזעו מחליף ושרשיו מרובים. אפילו כל רוחות שבעולם באות ... ( cache )
 • ישראל. ונוחים. ישראל. ונוחים. 65 : אחיה השלני קללן בקנה, אמר להם לישראל: והכה ה� את ישראל כאשר. ינוד הקנה במים (מיא , י�ד טיי)ג€”מה קנה זה עומד במקום מים ונזעו מחליף ... ( cache )
 • הגיל הרך (כקנה) : " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים" (מ"א יד) ג€“ אמר רב יהודה אמר רב: לברכה. ... אחיה השילוני קללן בקנה: אמר להם לישראל ג€“ " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד ... ( cache )
 • הפיכת קללה לברכה / רוחמה וייס, Ynet ... טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע; אחיה השילוני קללן בקנה, אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה, ... ( cache )
 • פרשת בלק : ... טובה קללה שקלל אחיה השלוני את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשע, אחיה השלוני קלל את ישראל בקנה, שנאמר (מ"א י"ד) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ... ( cache )
 • פרשת וישלח - פגישת יעקב ועשו - גיליונות נחמה ליבוביץ : אחיה השילוני קללם בקנה, אמר להם לישראל (מלכים א' י"ד) " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים" מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובים ואפילו כל ... ( cache )
 • רמב"ן בראשית פרק לב פסוק ד : ... אחיה השילוני קללן בקנה, אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה, מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ... ( cache )
 • המשפחה: דגניים Gramineae : תנודתו של הקנה במשב הרוח, באה לידי ביטוי בפסוק : " והכה ה' את-ישראל כאשר ינוד הקנה במים" (מלכים א' : י"ד, ט"ו). מהקנים הכינו משענות : "וידעו כל-יושבי מצרים ... ( cache )
 • רבי אלעזר בן רבי שמעון, והמכוער / נילי בן ארי : " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים" (מלכ"א יד, טו) ....'מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף, ושרשיו מרבין ; ואפילו אם כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, ... ( cache )
 • תלמוד 2.0 : " והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים": אמר רב יהודה אמר רב: לברכה. דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב "נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא"? ... ( cache )
 • מקומות בתנך : והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת. ויבן... את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל ... ( cache )
 • קנה מצוי : בספר מלכים א' (יד',טו') מדגישים את גמישותו של הקנה:" והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה כמים"... התייחסות לנושא גמישותו של הקנה, עובדה המאפשרת לו לעמוד בפגעי ... ( cache )
 • התייחסות ליציאת מצרים בראשיתו של ספר מלכים : ... לד), "והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל" (יד, י), "אשר יכרית את בית ירבעם" (י"ד, יד), וכן בעונש לכלל העם: " והכה ה' את ישראל . ... ( cache )
 • ישראל אגרה אתת. שונאיהם ואוהביהם של ישראל. 15 : קללם בקנה; אמר להם לישראל: ג€¢ והכה ה� את ישראל כאשר ינוד הקנה במים� י, -. מד. קנח זח עומד במקום מים, ונזעו מחליף ושרשיו מרובים ואפילו כל הרוחות שבעולם ... ( cache )
 • בית המדרש להתחדשות - איש הרוח - למשמעות הריקוד בתורת ר' נחמן מברסלב : אחיה השילוני קללן בקנה שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, מה קנה אינו עומד אלא במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובים ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בלק : ... טובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשע, אחיה השילוני קללן בקנה שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים מה קנה אינו עומד אלא במקום ... ( cache )
 • במדרש ויקרא רבה מופיע הפתגם דלהלן: : אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה, שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים וגו' (מלכים א' יד טו) מה קנה זה עומד במקום מים, וגיזעו מחליף ושרשיו מרובין, ... ( cache )
 • ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י ... : ... ואמרו בפ"ד דקדושין (פא ע"א) חזי דאנת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך, ואמרו ג"כ בפ"ג דתענית (כ ע"א) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה וכו' מה קנה זה וכו' ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מלכים : והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. א"ר יהודה אמר רב לברכה. דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה קללה שקלל ... ( cache )
 • עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית הפתגם ושברו : שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד. הקנה במים וגו' (מלכים א' יד טו) מה קנה. זה עומד במקום מים, וגיזעו מחליף. ושרשיו מרובין, ואפילו כל רוחות ... ( cache )
 • באורי אגדות סנהדרין : אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה, שנאמר והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים וגו' מה קנה זה עומד במקום מחליף ושרשיו מרובין, ואפילו כל רוחות שבעולם באות ... ( cache )
 • Talmud Babli, Sanhedrin : ... יותר מברכה שברכם בלעם הרשע אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה שנאמר (מלכים א יד ) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים וגו' מה קנה זה עומד במקום מים וגיזעו ... ( cache )
 • תפילין מזוזות סדנה : אמר ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב והכה י"י את ישראל כאשר ינוד הקנה במים , טובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראל, מברכה שברך בלעם הרשע את ישראל, אחיה השילוני ... ( cache )
 • טיולים | צימרים | קברי צדיקים קנה : אחיה השלוני קילל את ישראל בקנה, שנאמר "והכה הֲ´ את ישראל כאשר ינוד הקנה במים וגוֲ´ " מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושורשיו מרובים, ואפילו כל רוחות ... ( cache )
 • תרגומנא, שמות ב לא : והקנה וסוף במשל, כאשר ינוד הקנה במים (מיא י�ד ט�ו>, כאשר יזוע. ייחדה יבהת יבעת, וכבר חרד, אף וגם בלי יראה ופחד� כל עיקר כמיש. בספים דשמחות, הקורע על מתו, ... ( cache )
 • חרושים על מסכתות כה : שברכן בלעם הרשע, אחיה השלוני קללן בקנה, אמר להן לישראל (ט�א. י�ר) והכה ה� את ישראל כאשר ינוד הקנה במים , מה קנה זה עומד. ( cache )
 • איטר ינוע ספני וץדן ז) כה זה יצאתם המדברה לראות האם קנה : כאשר ינוד הקנה במים (מ�א י�ד) ועיקר שאלחו אינו כלום כי יצאו. המדברה להטבל על ידו בחשבם שהגאולה קרובה לבוא כמו שניבא. להם יוחנן, ... ( cache )
 • הבנת הנקרא במקרא : " כאשר ינוד הקנה במים " (מלכים-א יד,טו) עיין ב"עולם הצומח המקראי" מאת יהודה פליקס וציין מהו הקנה ובמה מתאים הוא לדימוי הנזכר? 170. עיין בספר "פירוש הרמב"ן" של ... ( cache )
 • חברה ומשפט : פסוק ט"ו: " כאשר ינוד הקנה במים ". עי' ברד"ק לפסוק ט"ו. גם בנבואת פורענות זו יש טובה מסויימת. מהי? נדב בן ירבעם בן נבט וקיום נבואת אחיה השילוני על בית ירבעם: ... ( cache )
 • כתב וערך : כאשר ינוד הקנה במים " (מלכים א' י"ד) "קנה רצוץ לא ישבור" ( ישעיהו מ"ב ג'). הקנה המצוי הוא דגן רב-שנתי זקוף. גובהו כ-2.5 מטרים. גבעולו עשוי פרקים פרקים מעוצה ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : אחיה השילוני קללן בקנה, אמר להם לישראל: "והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים " ( מלכים-א יד, טו) מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושורשיו מרובין, ... ( cache )
 • אוצר המשלים והפתגמים / ישראל חיים טביוב : כאשר ינוד הקנה במים (מ"א י"ד, טו). 1674. כאשר יעַנו אותו, כן ירבה (שמות א', יב) . פתגם רגיל על עם ישראל. 1675. כאשר יתן מום באדם, כן ינתן בו (ויקרא כ"ד, כ). ... ( cache )
 • פלישת שישק במקרא: היסטוריוסופיה נבואית מול מציאות / יהודה אליצור : (טו) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את ה ': ... ( cache )


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-15.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כאשר ינוד הקנה במים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-14-15