ביאור:מ"ג ויקרא יא יח


וְאֶת הַתִּנְשֶׁמֶת וְאֶת הַקָּאָת וְאֶת הָרָחָם: עריכה