ביאור:מ"ג ויקרא יא ח


מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ עריכה


וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם: עריכה