ביאור:מ"ג ויקרא יא ח


מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּעריכה


וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם:עריכה