ביאור:מ"ג דברים יט כא


וְלֹא תָחוֹס עֵינֶךָעריכה


נֶפֶשׁ בְּנֶפֶשׁ עַיִן בְּעַיִן שֵׁן בְּשֵׁן יָד בְּיָד רֶגֶל בְּרָגֶל:עריכה