ביאור:מ"ג בראשית לב כד


וַיִּקָּחֵם וַיַּעֲבִרֵם אֶת הַנָּחַלעריכה


וַיַּעֲבֵר אֶת אֲשֶׁר לוֹ:עריכה