ביאור:מ"ג בראשית יג יב


אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּרעריכה


וַיֶּאֱהַל עַד סְדֹם:עריכה