הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

למרות עיני כבודו עריכה

אחת התוכחות למנהיגים בספר ישעיהו היא:

(ישעיהו ג ח): "כי כשלה ירושלם, ויהודה נפל; כי לשונם ומעלליהם אל ה', למרות עני כבודו"

למרות = להמרות ;

הביטוי המקובל בלשון המקרא הוא " להמרות את פי ה' ", למשל (דברים א כו): "ולא אביתם לעלת, ותמרו את פי ה' אלהיכם"; אך בפסוק שלנו יש ביטוי שונה במקצת " להמרות את עיני ה' "; אם "להמרות את פי ה'" משמעו "לעשות ההיפך ממה שה' דיבר בפיו", הרי ש"להמרות את עיני ה'" משמעו "לעשות את ההיפך ממה שנראה בעיני ה'".

הביטוי "בעיני ה'" נזכר, בין השאר, ב (דברים ו יח): "ועשית הישר והטוב בעיני ה', למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע ה' לאבתיך". פסוק זה מתפרש (ע"פ רש"י) כמצוה לעשות פשרה לפנים משורת הדין (ראו גם היושר כערך ) ; לפי זה, ייתכן שהמנהיגים באותה תקופה קיימו את כל מצוות ה', את כל הדברים שה' דיבר בפיו , אבל לא עשו פשרה לפנים משורת הדין, לא עשו הישר בעיני ה':

"כי כשלה ירושלים, ויהודה נפל" , והסיבה היא -

"כי לשונם ומעלליהם אל ה'" - אמנם הם מדברים ומתנהגים כאנשים יראי ה', אבל מעשיהם -

"למרות עיני כבודו" - ממרים ומתנגדים לישר בעיני ה', כי אינם עושים לפנים משורת הדין.

הפסוק הבא ממשיך את הרעיון .

פירושים נוספים עריכה

1. מקובל לפרש "לשונם ומעלליהם אל ה'" = "להכעיס את ה'" (רש"י, מצודות) ; לפי זה, ההמשך "למרות עיני כבודו" משמעו:

1א. להמרות ולהכעיס לעיני ה', לנגד עיניו - למרות שהם יודעים שה' רואה אותם, הם פועלים נגדו (רש"י) ;

1ב. למרות ענייני כבודו - להתנגד לכל העניינים הקשורים לכבוד ה' (רש"י) ;

1ג. וייתכן שהדגש על "עיני כבודו" בא ללמד, שהחטא קשור לראיה - ראו גם בפסוק הבא הכרת פניהם ענתה בם .

2. אך יש שפירשו "לשונם ומעלליהם אל ה'" = "לעבוד את ה'", לפחות כלפי חוץ (מלבי"ם) ; וכך פירשנו למעלה. לפי פירוש זה, יש להסביר את המשך הפסוק "למרות עיני כבודו":

2א. יש שפירשו, שעבודת ה', הנעשית באופן חיצוני בלבד וללא כוונה פנימית, פוגעת בכבודן של עיני ה', כי עולה ממנה המסר כאילו ה' מסתכל רק על החיצוניות ואינו רואה את המחשבות המקולקלות: " "בזה ימרו כבוד עיני השגחתו, כאילו כעיני בשר עיניו, הבלתי צופה תעלומות לב" " (מלבי"ם; מצודות) ;

2ב. ואנו פירשנו למעלה, שעבודת ה', שבה מקפידים תמיד על שורת הדין ולא מנסים לעשות מעבר לכך פוגעת במעשה הטוב והישר בעיני ה'.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-01-13.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:למרות עיני כבודו

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-03-08