הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: כן = בסיס

המילה כַּן או כֵּן מציינת:

1. בסיס של כלי, כמו למשל:

 • באוהל מועד: (שמות ל יח): "ועשית כיור נחשת וכַנו נחשת לרחצה..."
 • בבית המקדש הראשון: מלכים א ז כט: " "...ועל השלבים כֵן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד" "... ופיה עגל מעשה כֵן, אמה וחצי האמה..." "
 • בספינה (שהיא משל לירושלים): (ישעיהו לג כג): "נטשו חבליך, בל יחזקו כֵן תרנם, בל פרשו נס..."

2. בהשאלה, בסיס של אדם - תפקיד או מעמד שאדם נמצא בו באופן קבוע ויציב:

 • (בראשית מ יג): "בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך, והשיבך על כנך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו"
 • (דניאל יא ז): "ועמד מנצר שרשיה כנו... ועמד על כנו מעביר נוגש הדר מלכות... ועמד על כנו נבזה ולא נתנו עליו הוד מלכות... ולאלה מעזים על כנו יכבד..."

3. ולדעתי, גם אדם שהוא בסיס - אדם שנותן תמיכה וחיזוק לאחרים:

 • משלי יא יט: "כן צדקה לחיים, ומרדף רעה למותו" = המספק בסיס ותמיכה למעשי צדק ( פירוט ).
 • משלי טו ז: "שפתי חכמים יזרו דעת, ולב כסילים לא כן" = לא מסוגלים לתת בסיס לדעותיהם של אחרים ( פירוט ).

מבחינה דקדוקית המילה "כן" היא מהשורש "כנן", אך משמעותה דומה לשורש "כון", שגם הוא מבטא יציבות וביסוס, קיום לאורך זמן:

כשבונים בתים וערים, יש לוודא שהם יהיו יציבים ויתכוננו לאורך זמן:

 • (במדבר כא כז): "על כן יאמרו המשלים, באו חשבון, תבנה ותכונן עיר סיחון"(מכאן הביטוי "תבנה ותכונן", הנאמר בימינו דווקא על ערי הקודש).
 • (ישעיהו סב ז): "ואל תתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ"- אל תוותרו לה' בתפילותיכם אחרי שיבנה את ירושלים, אלא המשיכו להתפלל שייתן לה יציבות לאורך זמן.
 • (חבקוק ב יב): "הוי, בנה עיר בדמים, וכונן קריה בעולה"
 • (משלי ג יט): "ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה"( פירוט )
 • (משלי כד ג): "בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן"( פירוט )

כך גם לגבי אנשים:

 • (תהלים קא ז): "...דבר שקרים לא יכון לנגד עיני"= לא אתן לפקיד שמדבר שקרים להישאר בתפקידו לאורך זמן.
 • (תהלים קב כט): "בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך יכון"= ישכון ביציבות, לאורך זמן.
 • (תהלים קמ יב): "איש לשון בל יכון בארץ ..."= המדבר לשון הרע לא יחזיק מעמד בארץ לאורך זמן, כי השנאה שיעורר סביבו תאלצהו לצאת לגלות.
 • (משלי יב ג): "לא יכון אדם ברשע, ושרש צדיקים בל ימוט"= לא יצליח להתבסס ולהתקיים לאורך זמן.
 • משלי יב יט: " "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר" = תצליח לשמור על גירסה עקבית לאורך זמן ( פירוט ).
 • משלי טז ג: "גל אל ה' מעשיך, ויכנו מחשבתיך" - כשמספרים לה' על המעשים, המחשבות יציבות יותר ( פירוט ).
 • (משלי כ יח): "מחשבות בעצה תכון, ובתחבלות עשה מלחמה"- גם עצה של הזולת עשויה לעזור לאדם לייצב את מחשבותיו ( פירוט ).
 • (משלי טז יב): "תועבת מלכים עשות רשע, כי בצדקה יכון כסא"= רק מעשי צדק יכולים להבטיח את קיומה של המלכות לאורך זמן; וכן (משלי כה ה): "הגו רשע לפני מלך, ויכון בצדק כסאו", (משלי כט יד): "מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון".

פסוקים נוספים

עריכה
 • (תהלים ז י): "יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק..."
 • (תהלים ט ח): "וה' לעולם ישב, כונן למשפט כסאו"
 • (תהלים מ ג): "...ויקם על סלע רגלי, כונן אשרי"
 • (תהלים כא יג): "כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם"
 • משלי ד יח: "וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" ( פירוט )
 • (איוב ח ח): "כי שאל נא לדר רישון, וכונן לחקר אבותם"


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בסגלות משלי וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-12-11.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/kn1