ביאור:ויקרא רבה כה א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ביאור על ויקרא רבה כה א: בתחילת הדרשה מביא רב הונא כמה על הפסוק (משלי ג יח): "עץ חיים היא למחזיקים בה", ובפרט על המילה "מחזיקים":

  • לפי רב אחא, המילה מלמדת את היחס הראוי למצוות: לא לנסות "להיפטר" מהן - לקיים אותן כמה שיותר מהר כדי לצאת ידי חובה, אלא להיפך, להחזיק ולנסות לזכות בכמה שיותר מצוות (גם בלשונם של סוחרים בבורסה, "מחזיקים" מניה שנחשבת טובה ורווחית).
  • לפי ר' בנימין בן לוי, המילה מלמדת את הערך הסגולי של התורה - העובדה שאנחנו מחזיקים בתורה, עוד לפני שהתחלנו בכלל לקיים אותה, כבר מעידה על הקשר שלנו לה', מלך העולם, ומצילה אותנו מאומות העולם.
  • ולפי רב הונא עצמו, המילה מלמדת את החשיבות של תרומה כלכלית להחזקת הלומדים; כך, לא רק הלומדים יכולים לזכות לחיים, אלא גם התורמים המחזיקים אותם.

בהמשך מובא רעיון דומה ע"פ פסוק מספר קהלת - (קהלת ז יב): "בצל החכמה בצל הכסף". הדרשה ממשיכה בויקרא רבה כה ב.