הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ואיך = קל וחומרעריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: ואיך

קל וחומרעריכה

הביטוי ואיך מציין, בפסוקים רבים, את המבנה הלוגי "קל וחומר", "על אחת כמה וכמה". א נכון, ולכן גם ב - שהוא חמור יותר - חייב להיות נכון; או בלשון תמיהה: א נכון, ולכן, איך ייתכן כי ב, שהוא חמור יותר, לא יהיה נכון?!

 • (בראשית מד ח): "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען, ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב?": האחים מנסים לשכנע את יוסף שהם לא גנבו: "אם החזרנו אליך כסף שמצאנו, קל וחומר שלא נגנוב ממך".
 • (שמות ו יב): "וידבר משה לפני ה' לאמר 'הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים?'": משה מנסה לשכנע את ה', שהשליחות שלו חסרת-סיכוי: "אם בני ישראל לא שמעו אליי, קל וחומר שפרעה לא ישמע אליי" (רש"י) .
 • (שמואל ב יב יח): "ויהי ביום השביעי וימת הילד ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד כי אמרו 'הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולא שמע בקולנו - ואיך נאמר אליו מת הילד, ועשה רעה!'": עבדי דוד חוששים לספר לו שבנו נפטר: "אם כשהילד היה בחיים דוד היה כל-כך עצוב, קל וחומר עכשיו כשהילד מת - הוא עלול לעשות מעשה רע לעצמו".
 • (מלכים ב י ד): "ויראו מאד מאד ויאמרו 'הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמד אנחנו?'": אחרי שיהוא מרד והצליח להרוג את מלך ישראל ומלך יהודה - זקני בית אחאב הבינו שאין להם סיכוי נגדו.
 • (ישעיהו כ ו): "ואמר ישב האי הזה ביום ההוא 'הנה כה מבטנו אשר נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור - ואיך נמלט אנחנו?'": ישעיהו מסביר את משמעות משאות החורבן על הגוים - המטרה היא שבני ישראל יגידו: "אם הגויים שבטחנו בהם שיצילו אותנו מיד אשור נפלו ונחרבו, קל וחומר אנחנו, אין לנו סיכוי, חייבים לעשות תשובה".
 • (ירמיהו יב ה): "כי את רגלים רצתה וילאוך - ואיך תתחרה את הסוסים? ובארץ שלום אתה בוטח - ואיך תעשה בגאון הירדן?": ה' מכין את ירמיהו לצרות האמיתיות שמחכות לו בהמשך הדרך ( פירוט ).

ראו: פסוקים נוספים במשמעות של קל וחומר .

הייתכן?!עריכה

ישנם פסוקים שבהם הביטוי ואיך- אינו מבטא, כנראה, מבנה לוגי של קל וחומר, אלא שאלת תמיהה - "הייתכן ש...?!" או "מדוע עשית...?!"

 • (בראשית כו ט): "ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר 'אך הנה אשתך הוא, ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה"
 • (בראשית לט ט): "איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים"
 • (שמות ו ל): "ויאמר משה לפני ה' 'הן אני ערל שפתים, ואיך ישמע אלי פרעה?'"
 • (יהושע ט ז): "ויאמרו איש ישראל אל החוי 'אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית?'"
 • (שמואל ב ב כב): "ויסף עוד אבנר לאמר אל עשהאל 'סור לך מאחרי, למה אככה ארצה? ואיך אשא פני אל יואב אחיך?'"
 • מלכים ב יח כד, (ישעיהו לו ט): "ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים, ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים?",  
 • (ירמיהו ב כא): "ואנכי נטעתיך שרק, כלה זרע אמת, ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה?"
 • (יחזקאל לג י): "ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר 'כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה?'"
 • (איוב כא לד): "ואיך תנחמוני הבל? ותשובתיכם נשאר מעל!"
 • (קהלת ב טז): "כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם, בשכבר הימים הבאים הכל נשכח; ואיך ימות החכם עם הכסיל?!"

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-06-01.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ואיך - קל וחומר

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/weik