הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


השקיף, נשקף = הביט מלמעלה למטה עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: שקף

השורש "שקף" מציין הבטה ממקום גבוה למקום נמוך:

א. הבטה מתוך חלון: עריכה

 • (בראשית כו ח): "... וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון , וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו"
 • (שופטים ה כח): "בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב: מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו"
 • (שמואל ב ו טז): "...ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון , ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ידוד ותבז לו בלבה", דברי הימים א טו כט
 • מלכים ב ט ל: " "...ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את ראשה, ותשקף בעד החלון" ...  "וישא פניו אל החלון ויאמר 'מי אתי מי?', וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים" "
 • משלי ז ו: " "כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי ," "וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב" " - הבטה מלמעלה שהיא גם משל לראיית התמונה הכללית.
 • וכנראה גם כאן: (שמואל ב כד כ): "וישקף ארונה, וירא את המלך ואת עבדיו עברים עליו, ויצא ארונה וישתחו למלך אפיו ארצה"- ארונה היה בביתו, השקיף מהחלון ואז יצא לקראת המלך.

ב. הבטה מאיזור הררי לאיזור נמוך יותר: עריכה

 • (בראשית יח טז): "ויקמו משם האנשים, וישקפו על פני סדם, ואברהם הלך עמם לשלחם", וכן בהמשך (בראשית יט כח): "וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן"- אברהם גר בחברון שבהרי יהודה, והשקיף על-פני סדום שנמצאת למטה, בבקעת הירדן.
 • (במדבר כא כ): "ומבמות, הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה , ונשקפה על פני הישימן"
 • (במדבר כג כח): "ויקח בלק את בלעם ראש הפעור, הנשקף על פני הישימן"
 • וכנראה גם כאן (אני לא מכיר את הטופוגרפיה): (שמואל א יג יח): "והראש אחד יפנה דרך בית חרון, והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גי הצבעים המדברה"
 • ואולי גם כאן: (ירמיהו ו א): "העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול"וצריך עיון.

ג. הבטה מהשמיים לארץ: עריכה

 • (דברים כו טו): "השקיפה ממעון קדשך מן השמים , וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש"
 • (תהלים יד ב): "ידוד משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים", וכן תהלים נג ג
 • (תהלים פה יב): "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף"
 • (תהלים קב כ): "כי השקיף ממרום קדשו ה' משמים אל ארץ הביט"
 • (איכה ג נ): "עד ישקיף וירא ה' משמים"
 • וכנראה זו הכוונה גם כאן, שהרי ה' תמיד מסתכל, כביכול, מהשמים לארץ: (שמות יד כד): "ויהי באשמרת הבקר, וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצרים"
 • וכ: (שיר השירים ו י): "מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות"- היא נראית כמו אור השחר, הלבנה והחמה, שמאירים מהשמיים על הארץ.

ד. משקוף = החלק העליון של הפתח - מעל שתי המזוזות: עריכה

 • (שמות יב ז): "ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף , על הבתים אשר יאכלו אתו בהם"(וכן בהמשך פסוקים 22, 23; ראו פירושי רש"י וראב"ע).

ה. שקופים = חלונות גבוהים (בעיקר בבית המקדש): עריכה

 • (מלכים א ו ד): "ויעש לבית חלוני שקפים אטמים"
 • (מלכים א ז ד): "ושקפים שלשה טורים ומחזה אל מחזה שלש פעמים"
 • (מלכים א ז ה): "וכל הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל מחזה שלש פעמים"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-03.


תגובות עריכה

מאת: אראל

בפרק ז, פרק שעיקרו אזהרה לצעירים מפני זנות וניאוף, אומר החכם:

משלי ז ו:

" "כי בחלון ביתי, בעד אשנבי נשקפתי.

" "וארא בפתאים , אבינה בבנים , נער חסר לב " ":

החכם נמצא בביתו - יש לו בית מסודר ומשפחה מסודרת;

הוא משקיף = מסתכל מלמעלה ; ורואה, מתחת לחלונו, את הבחורים שנמצאים למטה, מחוץ לבית - הרווקים, שעדיין אין להם בית.

בהשקפה מלמעלה, הוא מבחין בבחורים משלושה סוגים:

החכם עוקב במבטו אחרי הנער, ורואה איך הוא מתפתה לזנות ( כפי שמתואר בהמשך הפרק ); הנער הזה כבר אבוד (פסוקים 22-23), "" וכל מה שנשאר לחכם לעשות הוא להזהיר את שאר הבחורים שלא יטעו כמוהו (ז 24-27);

אולם, מעבר לאזהרה הזאת, ייתכן שיש כאן גם מסר לחכמים הנשואים, שכבר יש להם בית - שלא יסתגרו בביתם. אנשים שיש להם בית צריכים להשקיף החוצה, ואולי גם לצאת החוצה בגופם - אל חבריהם הרווקים והרווקות; ולא רק כדי לשדך ביניהם (‎אם כי גם זה חשוב), אלא בעיקר כדי להתעניין בשלומם ובמצבם הרוחני והנפשי. ואם רואים נער חסר לב שנמצא בסכנה רוחנית משום שאין לו בית - אפשר להזמין אותו הביתה, להיות עבורו משפחה חמה ותומכת, כך שלא יגיע "אל חדרי מוות".


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:השקיף, נשקף - הביט מלמעלה למטה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jqf