ביאור:דניאל ח ב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


וַאֲנִי בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה אֲשֶׁר בְּעֵילָם הַמְּדִינָה.

הגר"א באסתר א פסוק ב כותב "שושן הבירה' פירוש חוזק גדול אשר בעיר מלוכה, למושב שרים ומלכים וקציני עם, כמו 'ציון וירושלים' (ציון הוא החוזק של ירושלים, בציון ישבו השרים ובירושלים שאר העם. הגר"א ישעיהו א ט) וכמו שכתוב דניאל ח ב "ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה", פירוש 'עילם' היא עיר המלוכה עצמה, 'ושושן' הוא החוזק אשר בתוכה. עכ"ל.

דהיינו עילם המדינה היא עיר המלוכה שישבו בה כל העם. ונקראת מדינה. בזמנם עיר גדולה ובצורה נקראת מדינה. עיין ביאור:אסתר א א ושושן הבירה היא חלק מהעיר שהיתה למלך ולשרים. והיתה חזקה בחומות במשמר וכו'. עיין שושן הבירה

וַאֲנִי בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה אֲשֶׁר בְּעֵילָם הַמְּדִינָה.

ואע"פ שאז שושן עוד לא היתה בירה, שזאת נעשית אחר גדולת פרס? דניאל ראה את עצמו עומד בזמן עתיד. שכל דרכה של נבואה לפעמים הנביא רואה את עצמו עומד בזמן עתיד, לפעמים בזמן עבר, ולפעמים בהוה. עיין יונה ב בהערות.