ביאור:במדבר כא ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

למה נכנסנו לכנען ממזרח עריכה

לאחר 40 שנה של נדודים במדבר, הגיעו בני ישראל אל העיר קדש (במדבר כ יד-יז): "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום... 'נעברה נא בארצך... עד אשר נעבור גבולך'. ויאמר אליו אדום: 'לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך..." ולכן נאלצו בני ישראל לעשות סיבוב ארוך (במדבר כא ד): "ויסעו... דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום; ותקצר נפש העם בדרך... ויסעו בני ישראל, ויחנו באובות. ויסעו מאובות, ויחנו בעיי העברים, במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש" (ראו על משמעות הביטוי דרך ים סוף ).

אבל - מדוע בני ישראל כל-כך התעקשו להגיע לצד המזרחי של ארץ אדום? הרי הם היו כבר קרובים לארץ ישראל מצד דרום, כמו שרואים בהמשך (במדבר כא א-ג): "וישמע הכנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים; ויילחם בישראל, וישב ממנו שבי. ויידר ישראל נדר לה', ויאמר: 'אם נתון תיתן את העם הזה בידי - והחרמתי את עריהם. וישמע ה' בקול ישראל, וייתן את הכנעני, ויחרם אתהם ואת עריהם; ויקרא שם המקום חורמה":עוד לפני שבני ישראל התחילו להקיף את ארץ אדום - כבר בא הכנעני מלך ערד יושב הנגב ונלחם בישראל, והם ניצחו אותו והחרימו את עריו. אז למה לא המשיכו בני-ישראל ללכת צפונה, להיכנס לארץ מצידה הדרומי ולכבוש אותה מדרום צפונה? למה הם התעקשו להקיף את ארץ אדום, להגיע לצד המזרחי שלה, להגיע ל "מדבר אשר על פני מואב" , ואז להיכנס לארץ מצידה המזרחי (דרך נהר הירדן)?

1. בשאלה הנחנו שבני-ישראל ביקשו ממלך אדום לעבור בארצו ממערב למזרח. אבל אנחנו לא יודעים איך בדיוק נראתה ממלכת אדום באותו זמן: ייתכן שהיא שלטה גם באזור הדרומי של ארץ כנען, ובני-ישראל ביקשו ממנו לעבור בארצו מדרום לצפון, כדי להיכנס לארץ מדרום (ראו דברים ט-י ) . כאשר מלך אדום סירב, בני ישראל נאלצו להקיף את כל ארץ אדום ולהגיע ממזרח.

2. ייתכן שבני-ישראל הזקנים פחדו להיכנס לארץ מצד דרום, כי עדיין היתה להם טראומה מדברי המרגלים ששמעו כשהיו ילדים קטנים (המרגלים נכנסו לארץ מדרום וראו שם ענקים); ראו גם בני ענקים וערים בצורות . כדי למנוע מהזקנים את רגשות הפחד, החליטו בני ישראל להיכנס ממקום אחר, חדש, ולכן רצו להגיע דווקא למזרח.

3. ע"פ תשובת הרב יובל שרלו , הכניסה ממזרח היא דווקא קשה ומסובכת יותר, והיא נועדה לתקן את חטאיו של הדור קודם - חטא הפחד וחטא הפזיזות.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2002-10-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:למה נכנסנו לכנען ממזרח

ראה גם עריכה

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/knisa_mmzrx