הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

אתנן זונה ומחיר כלב

עריכה

(דברים כג יט): "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' א-להיך לכל נדר, כי תועבת ה' א-להיך גם שניהם".

מה הקשר בין "אתנן זונה" לבין "מחיר כלב"?

1. " "לא תביא אתנן זונה - הזונות יעשו באתנן שלהם מצות, חושבות לכפר על חטאתן, כמו שיזכירו רבותינו (ויק"ר ג א) במשל שלהן גייפא בתפוחייא ומפלגא לבאישייא, ולכך אסרה תורה אתנן לכל נדר כי עתה יוסיפו לחטוא בהן. וכן ענין מחיר כלב , בעבור כי הצדים בכלבים ושומרי החומות יגדלו כלבים עזי נפש מזיקים את הרבים, וידירו במחיריהם להיות כופר לנפשם...." " (רמב"ן) , כלומר, שני הדברים נועדו "לנקות את המצפון": אתנן זונה נועד לנקות את המצפון מחטא של עריות, ומחיר כלב נועד לנקות את המצפון מחטא של שפיכות דמים. ה' לא רוצה שהמקדש יהיה שותף לחטאים אלה, ולכן אוסר להביא אתנן זונה ומחיר כלב למקדש.

2. " "וכן המנהג עד היום בפרשים אנשי הציד, שיעמידו צורת כלביהם בשעוה לפני ע"ז, שיצליחו בהם. והמפרשים אמרו, מפני שהוא דרך בזיון" " (רמב"ן) - כלומר, שני הדברים הם בזויים, מזכירים טומאה של עבודה זרה או זנות, ואסור לטמא בהם את המקדש.

3. "מובא (בפירושו של ד"ר משה א. ענת למשל) שבכנען העתיקה היה כינוי של זכר המיועד לזנות לשם האל, "כלב". פירוש זה (שאתנן זונה ומחיר כלב הם במקור אנשים המיועדים לכך מלכתחילה), אינו צריך לסתור את ההלכה לפי חז"ל, שהמדובר בכל זונה ובכלב רגיל; שכן ניתן לומר ברחבות שמכיון שהכלב נקרא כך, אין זה משנה לי אם "מחיר הכלב" הוא תמורת זונה-זכר-לשם-האל או באמת מחיר של כלב ממש. שכן השם הוא החשוב, על דרך המפרשים ש"אין מביאים מי רגליים למקדש מפני הכבוד" הוא כי זהו שמם, אף על פי שאין מדובר במי רגליים ממש, לשיטתם." (שמעתי מהלל גרשוני).

ראו גם:

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של רמב"ן; הלל גרשוני שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-02-06.


תגובות

עריכה

מאת: אהוד

נראה לי שהפרוש למחיר כלב כזכר המוכן לזנות הוא תוצאה של מחקרים אחרונים בתולדות העמים שחיו כאן בזמן הקדום.

לכן התפלאתי לראות כי הדבר היה ידוע ליהודה גור (גרוזובסקי) מחבר המלון הידוע.

יהודה גור שנולד בשנות השישים של המאה ה-19 היה בן תורה ותלמיד חכם, ראו את פרושו לערך כלב: "קדש, המוכן למשכב זימה".

מעניין להשוות עם הפסוק הקודם בתורה (דברים כג' יח): " לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל".

אם כן מאין לקח יהודה גור את פרושו?

רמז: ראו פרוש אברבנל לפסוק, וכן פרוש הרלב"ג.

מאת: דויד אקסלרוד
לא בא לסתור דבר. אולי להוסיף מבט.
כלב, להבדיל מפרה, עוף או כבש, מוערך לא בעבור חלב, בשר או ביצים, אלא בעבור נאמנותו ואהבתו את בעליו. על כן "מחיר כלב" = רווחי מסחר באהבה ונאמנות.
זונה עושה תמורת כסף מה שהרוב המכריע של אנשים עושים ללא כסף, אך אז אמורים להיות ביניהם יחסי אהבה ואמון. במלים אחרות, אתנן זונה זה רווח ממסחר בדמוי רגשי אהבה ואימון.
מכאן, משמעות נוספת של הפסוק היא: למקום שנועד לביטוי אהבה ונאמנות עליונה, אל תביא רווחי מסחר באהבה ונאמנות.

מאת: אראל
אכן, זה מסביר היטב למה דווקא כלב.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אתנן זונה ומחיר כלב

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-23-19