הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתייםעריכה

(ישעיהו ל כו): "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה, וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים, בְּיוֹם חֲבֹשׁ ה' אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ, וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא"

באחרית הימים, מנבא ישעיהו, אור הלבנה יתרבה ויהיה כאור החמה , וגם אור החמה יתרבה ויהיה שבעתיים (פי 7 = שפע = הרבה ), כאור שבעת הימים (שבעת ימי בראשית). מדוע?

1. אור השמש מסמל ריפוי, כמו ב (מלאכי ג כ): "וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ , וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק"( פירוט ). כדי לרפא את כל שברי עם ישראל, יהיה צורך באור גדול במיוחד (ע"פ דעת מקרא) .

אולם, פירוש זה לא מסביר מדוע גם אור הלבנה יתרבה.

2. אור השמש והירח מסמל הצלחה ורווחה. בעת צרה, (יואל ד טו): "שֶׁמֶשׁ וְיָרֵחַ קָדָרוּ וְכוֹכָבִים אָסְפוּ נָגְהָם", ובעת רווחה קורה ההיפך, אור הלבנה ואור החמה גדלים "והוא ענין משל על רוב הטובה" (רד"ק, מצודות ) , כלומר, "יקימם אחר מפלתם מיד סנחריב הרשע. המפרשים אמרו שבדבריו כאור שבעת הימים הוא מתכוון להרבות, כי העברים מרבים ב(מספר) שבע. אך מה שנראה לי הוא, שהוא רומז אל שבעת הימים של חנוכת הבית אשר היו בימי שלמה, שמעולם לא היו לאומה שׂגשׂוג, אושר ושׂמחת-הכול כמו שהיו באותם ימים, לכן אמר ששׂגשׂוגם ואושרם אז יהיו כמו באותם שבעה ימים" (רמב"ם, מורה נבוכים ב כט ).

"וההרוחה שבא לאדם בעת הצרה נמשל לאור הלבנה הזורח באמצע הלילה, אבל ההצלחה הזורחת על ראשו בעת הטובה והשלוה נמשלה לאור החמה . על פי זה ממליץ, כי גם אור הלבנה , שהיא תחלת הישועה, שיבא אחרי הצרות הגדולות והלילה האפלה הזאת, תאיר באור גדול כאור החמה , עד שישכחו הצרות תיכף, ויהיה דומה כאילו לא היה לילה וצרה כלל; ואור החמה , היינו בעת ההצלחה אח"כ, תהיה האור גדול שבעתים , היינו הרבה פעמים יותר, עד שידמה כאור שבעת הימים הידועים, שהם שבעת ימי בראשית, שאז זרח האור על המציאות אשר התחדש כולו בימים האלה, ויופיע על תבל חדש וברואים חדשים, כן אור ההצלחה יזרח עתה על תבל חדש אשר תתחדש להם ביפיה והדרה, כאילו נתחדש להם המציאות כולו מרוב טוב. וזה יהיה ביום חבוש ה' את שבר עמו , מדמה את העם בעת ההיא כמי שנשברו עצמותיו ועל השבר הוכה במכאובים ופצעים, וצריך תחלה לחבוש השבר, ואח"כ לרפוא מחץ המכה מבחוץ, כן יחבוש השבר הפנימי, ומכה החיצונית ירפא, שהוא השבת הצלחתם הנפשית והגופנית" ( מלבי"ם ) .

3. אור הלבנה אינו אור עצמי של הלבנה, אלא הוא אור החמה המשתקף ומוחזר מהלבנה. ישעיהו מנבא, שבעתיד ללבנה יהיה אור עצמי משלה. זהו משל, והנמשל הוא: " "אף ישראל, שנמשלו ללבנה, כמוהם כלבנה. גם כיום כאשר עדיין לא זכינו לגאולה, מאיר כל יהודי באור קדושה מיוחד הנסוך עליו מאת ה' ("השמש"). אלא שאין להשוות את הקדושה המשתקפת בעם ישראל למקור הקדושה עצמו - הקדוש ברוך הוא. אך בבוא הגאולה, יתאחד עם ישראל באופן מולחט עם הבורא, עד כדי כך שכל יהודי יקרין את אור הקדושה באופן נעלה כל כך - כקדושתו של הקדוש ברוך הוא עצמו" " (הרמ"מ מליובאביטש, לקוטי שיחות חלק ט' פרשת ואתחנן ג'; שבת פרשת וישלח תשנ"ב; ראו קליפ של בריו חקשורי ) . אור ה' (הנמשל לאור החמה) יתעצם עוד יותר, ויגלה גילויים חדשים שהיו גנוזים מאז שבעת ימי בראשית.

4. בקבלה, הלבנה מסמלת את הנשיות, והחמה מסמלת את הגבריות. התגברות אור הלבנה מבטאת את השיוויון: "נשים מתחזקות, הנשיות מתעצמת, כי יש לנשים מקום מרכזי בתהליך הגאולה ובניית הבית. כמו שמתואר בפסוק, בשלב הראשון של התהליך יש "שוויון" בין המאורות, אור הלבנה כאור החמה , ואנו חווים וחוות "שוויון" זה בתקופתינו. אך שוויון זה הוא שוויון מסויים, כי אור הלבנה איננו שווה לאור החמה, הוא כאור החמה, השוויון הוא שוויון מעמדי ולא שוויון מהותי, עדיין השוני המהותי בינהם נשאר, ומשאיר את ההיזקקות הגדולה שלהם אחד לשני... השלב השני בתהליך הוא שאור החמה גדל שבעתיים , ומאיר את העולם באור שבעת הימים . אחרי שנעשה הברור הזה, בהיר לשני המאורות שכל אחד הוא נותן ומקבל, האיש נותן את אורו, את עצמות החיים שבו, ומקבל מאשתו את יכולת הקבלה המופלאה שלה. אשה נותנת את הקבלה וההולדה - הולכה אל חיים ממשיים, ומקבלת את האור כלומר כל אחד שייך לקשר, שייך לחיבור שייך לאחד. אז אין התנגדות לאור, והוא מופיע באופן מלא ומשוחרר בעולם" (ראו אחינועם בן גיגי, אור החמה ואור הלבנה - על רוחניות בזוגיות, מקוה.נט );

"אגדה תלמודית קצרה ומסתורית מספרת כי אי-שם בעבר היו השמש והלבנה שווים בזוהרם, עד שבעקבות משפט אחד שאמרה הלבנה גזר עליה הקב"ה להתמעט. את האגדה משלימה נבואת ישעיה לפיה באחרית הימים תשוב הלבנה להאיר כבראשית: "והיה אור הלבנה כאור החמה". מי הם שני המאורות ומה פירוש מיעוטה ומילויה מחדש של הלבנה? כתבי הקבלה, חכמת הנסתר של היהדות, מאפשרים לפענח את הצופן. הם מגלים כי סיפורה של הלבנה הוא משל לתולדות השכינה, הפן הנקבי של האלוהות והיסוד הרוחני של הנשיות בעולם. מיעוט הלבנה הוא אובדן השוויון בין האיש והאישה, ומילויה מחדש באחרית הימים - כינונו של שוויון מחודש, שהפעם יכלול את התובנות שצברה לאורך מסעה הלילי הארוך" (ראו שרה יהודית שניידר, נפילתה ועלייתה של השכינה: כתבים קבליים על נשיות וגבריות ) .

הקבלותעריכה

פסוקים נוספים על חבישת שברי העם בספר ישעיהו .

וחפרה הלבנה, ובושה החמה .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • אור הבריאה ואור אחרית הימים / יאיר זקוביץ : דומה כי בספר ישעיהו התיחסות נוספת לאבחנה בין אור היום הראשון לאור המאורות: הנביא מבטיח כי בעידן הגאולה ירבה האור: " והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור  ... ( cache )
 • פרשת בראשית : נגנזה והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר (ישעיה ל): והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים. אתמהא?! שבעת ולא שלושה הן והלא ברביעי נבראו  ... ( cache )
 • מילים לשיר אור הלבנה - בריו חקשור - שירונט : 21 ספטמבר 2012 ... אור הלבנה בריו חקשור מילים: קידוש לבנה לחן: Baryo והיה אור הלבנה כאור החמה, אב הרחמן שמע קולנו. שלח קליפ, דווח על טעות. הכנס כתובת YouTube עבור אור  ... ( cache )
 • שער ברסלב - סוד העיבור : גם ברוחניות ישנו "סוד עיבור" שנמסר רק לגדולי הצדיקים – הדרכים העמוקות כיצד להאיר את הלבנה החסרה ולהשוות את אורה לאור החמה, לבל יהא ביניהן הבדל ' והיה אור הלבנה כאור   ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : וכתיב: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים?! לא קשיא, כאן לעוה"ב כאן לימות המשיח. ולשמואל דאמר: אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות  ... ( cache )
 • הרהורים על האור : חנוכת החומה... חנוכה זו של עכשיו, של בית חשמונאי... וחנוכת העולם הבא - שאף היא יש בה נרות, כדכתיב: " והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים" ( cache )
 • בריאה אור מאורות : ... ובלילה אינה יכולה שלא נבראת להאיר אלא ביום, והיכן היא גנוזה, והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת  ... ( cache )
 • חנוכה : ז) חנוכת העולם הבא - שאף היא יש בה נרות, כדכתיב: " והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים" (ישעיהו ל', כו). פסיקתא ב. ראשית המרד. וישא מתתיהו  ... ( cache )
 • בעיצומו של תהליך יציאתם של בני ישראל ממצרים, נמסרות למשה ולאהרון מצוות... : בעולם הזה עשה להם נס בלילה, שהיה נס עובר, אבל לעתיד לבוא הלילה נעשה יום, שנאמר: ' והיה אור-הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים, כאור שבעת הימים' (ישע' ל:כו) – כאור  ... ( cache )
 • דפי מאורות - עיונים בסידור התפילה - ראש חודש : על כן הכוונה להם על מלכות בית דוד שהוא נפרץ לעתים ונבנה לעתים, כפי החפץ העליון, עד שיהיה העת עת דודים כי זה סיבת פגם הירח, ואז יתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, וכל עוד  ... ( cache )
 • לפרשת דברים : אמנם, 'פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה', אך היכולת קיימת- ' והיה אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית'. ואם כי מדובר על 'לעתיד לבוא', הרי העתיד לבוא זהו העתיד הבא  ... ( cache )
 • איכה אשא לבדי : "אז תחל תורה שבעל פה לצמח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש". ובהמשך: " והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור   ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : לעתיד לבוא, כאשר המעלה העליונה תגיע מתוך עבודת העולם, יתעלו ישראל למדרגת אור החמה, והאור יהיה אור עצמי, שהוא קניינו של האדם12: " והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- אהבת ישראל פרק ד פסקה ו : ... וכערך של מדה טובה מרובה ממדת פורענות, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חבוש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא במהרה בימינו, אמן. ( cache )
 • מאמרים | ז' באדר - יום פטירת משה רבינו ע"ה : 15 פברואר 2011 ... אך כל זאת עד ביאת גואל צדק, כי אז לעתיד לבוא כבר נאמר " והיה אור הלבנה כאור החמה", והיינו שאת דברי התורה נקבל מפי הגבורה והרי זה כהתחזקותה של אור  ... ( cache )
 • בן איש חי הלכות - א - עקב : והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא: וכן הוא אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו: ואח"כ יאמרו פרשת יום  ... ( cache )
 • שבעתיים כאור החמה - הבלוג של ליאת בן דוד : 20 דצמבר 2012 ... המושג "שבעתיים כאור החמה" מוזכר במקור בספר ישעיהו: " והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ  ... ( cache )
 • 6,000 שנה בששה ימים : ... שוב חוזר עם ישראל לארצו, יחד עם השתכללות הבריאה ועם היחלשות שמש העמים שוב עולה גם הלבנה - המגמות הישראליות והעולמיות מתעלות גם יחד, " והיה אור הלבנה כאור החמה..." ( cache )
 • בריו חקשור | חסידיניוז : לחן: בריו חקשור סולן אורח: מאיר (מריו) חקשור מילים: " והיה אור הלבנה כאור החמה, אב הרחמן שמע ה' אלוקינו". קליפים חסידיים | 3 תגובות · לסיפור המלא » · בריו חקשור ואביאל גראוכר  ... ( cache )
 • אור הבריאה ואור אחרית הימים : דומה כי בספר ישעיהו התיחסות נוספת לאבחנה בין אור היום הראשון לאור המאורות: הנביא מבטיח כי בעידן הגאולה ירבה האור: "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור  ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ברכת החמה; : ... הודינו לך אלקים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך; וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק; והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- סדר ברכת החמה : ... ופשתם כעגלי מרבק: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא: וכן הוא אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו: ( cache )
 • השמש באחרית הימים : אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת. ( cache )
 • בס"ד, יום ראשון ב' תמוז ה'תשס"ד : להן נשאר הראש חודש. וכשכל ישראל יידעו זאת, תוסר החרפה. ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ואז נגלה את ראשי החדשים של עם ישראל. ( cache )
 • חוברת הדרכה למורים לקראת ברכת החמה : ... שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, ותזכינו לראות פני משיחך, ויתקיים בימינו מקרא שכתוב: "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש ה' את  ... ( cache )
 • התפתחות בהלכה (חלק ב) : והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חבש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא (שם, ג). כאן מתבררת התמונה השלמה: ההלכה הנוצרת בתקופת  ... ( cache )
 • אור הראשון : ... ובלילה אינה יכולה שלא נבראת להאיר אלא ביום, והיכן היא גנוזה, והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת  ... ( cache )
 • ספר גרושין : ומורי הוסיף עוד ואמר כי פירוש שאמר "כימי צאתך" הכונה ממש שאותם הימים של המל' יהיו, אלא שיהיו מצד הפלאות בסוד "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים". ( cache )
 • parshat : ... אינה יכולה שלא נבראת להאיר, אלא ביום והיכן היא נגנזה והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר (ישעיה ל) 'והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים'. ( cache )
 • למה התורה מאשימה את הדומם בחטאים? - שאל את הרב - כיפה : 3 יולי 2013 ... ומתוך כל תיקון האדם והעולם, זה גם יושפע על הצומח וגם על הדומם, כמו שהובטח בנביא, "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום  ... ( cache )
 • אולי בעצם אנחנו לא אחראים להתחממות הגלובלית? : 18 אפריל 2012 ... והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. * אוריתא 04/05/12 | 00:24. 4. זאת כתבה על מדעה. בבקשה ממכם, כל ה"אלוהים הוא אחד  ... ( cache )
 • יותר מסתם רמז להקמת המדינה בכתבי הרב קוק - ארץ מולדת - פורומים - ערוץ 7 : ... ואור כצאת השמש בגבורתו, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חבש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא, במהרה בימינו, אמן. ( cache )
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת פנחס : ... יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח הוי' וכבודו עליך יראה"). על ידי מעשה פינחס נתקן חטא הירח ומיעוטו – "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים". ( cache )
 • מדרש רבה - ויקהל : ... ואערוך לפניכם שולחן לעתיד לבא עשיתם לפני מנורה אני מאיר לכם שבעתים לעוה"ב שנאמר (שם ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים עשיתם לפני ארון שהתורה ניתנת  ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת מטות : ... יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח הוי' וכבודו עליך יראה"). על ידי מעשה פינחס נתקן חטא הירח ומיעוטו – "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים". ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת בא - מאור הבריאה עד אור הגאולה : אנו מתפללים בברכת קידוש הלבנה (לפי הנוסחים השונים) לזכות ולראות באור זה, ואומרים: "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים". חושך כבד זה היה  ... ( cache )
 • הרב אברהם יוסף - שאל את הרב עמוד 3 - מורשת : לפני 6 ימים ... האם מותר ללמוד תורה ולברך ברכת המזון עם מכנסיים קצרים? (המכנסיים לא מכסים את הברך). 2. מה פירוש הפסוק: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה   ...
 • באורי אגדות חולין : ולעתיד לבא יהיה השמש עם הירח שוין באורה כמו שהיו בתחלה, וכמו שמורה על זה מלת הגדולים, וכן יהיה בסוף, וזהו דבר הנביא ע"ה (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה   ... ( cache )
 • שער הגמול להרמב"ן ז"ל | משיח : ... יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו', וכי אדם יכול להביט בהקב"ה אלא מה הקב"ה עושה לשמש מאור ארבעים ותשעה חלקי אור שנאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים,  ... ( cache )
 • קובץ הערות וביאורים - אהלי תורה : ... יא, הובא בלקו"ש חי"ט ע' 448 וש"נ) ד"לעתיד לבא הלילה נעשה יום, שנאמר (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים וגו', כאור שברא הקב"ה בתחלה וגנזו בג"ע", ז. ( cache )
 • ספר מדרש רבא : ... יכולה שלא נבראת להאיר אלא ביום והיכן היא נגנזה והיא מתוקנת לצדיקים לע"ל שנאמר (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים אתמהא שבעת  ...
 • פורום: ספרים וסופרים - בא נחש על חוה והטיל בה זוהמא – בחדרי חרדים : ... וחסרונה, והגורם הפגם והחסרון יעבירנו מן העולם, ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה בסוד והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים. ( cache )
 • more "החמה ואור החמה יהיה " :
 • ט טבת תשס"ט - בר מצוה שילה עדני - מרכזיות שיטת חב"ד : ... זוכה להיות בר מצוה (בר לבב לקיים מצות ה'), וזה בעצם להיות בר דעת – היום הוא מקבל דעת לזכות ל"וידעת היום וגו'" (בר מצוה = 343 = ז בחזקת ג, " שבעתים כאור שבעת הימים ",  ... ( cache )
 • עשרת האותות של משיח / ש' אנ-סקי / תרגם שמואל ליב ציטרון : יג) ואלהי-הצבאות יוסיף על אור החמה שבעתים כאור שבעת-הימים . יד) והיה אור הלבנה כאור החמה. טו) אבל אור הצדיקים עוד יגדל הרבה מאור החמה כנכון היום. טז) וכל קסם תפארת  ... ( cache )
 • "ותיבב אם סיסרא" - שאל את הרב -דין : 21 ספטמבר 2011 ... בזה מובן מה ששירת דבורה מסתיימת במילים "כן יאבדו כל אויביך ה' – ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" ופירש רש"י – לעתיד לבא שבעתים כאור שבעת הימים – שהיא על  ... ( cache )
 • הרב אברהם יוסף - שאל את הרב עמוד 4 - מורשת : לפני 6 ימים ... ברכת המזון עם מכנסיים קצרים? (המכנסיים לא מכסים את הברך). 2. מה פירוש הפסוק: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום  ...
 • הרב אברהם יוסף - שאל את הרב עמוד 3 - מורשת : ... ללמוד תורה ולברך ברכת המזון עם מכנסיים קצרים? (המכנסיים לא מכסים את הברך). 2. מה פירוש הפסוק: והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום. ( cache )
 • סוד הנחש : והטעם "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש יהוה את שבר עמו" וכו'. אם תבין פסוק זה על אמתתו תמצא הכל גלוי לפניך. תם ונשלם השבח  ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - ליקוטי הלכות חנוכה : וזהו 'והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ', שהוא אור הגנוז משבעת ימי בראשית, שהוא בחינת התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים, בחינת (בראשית א' ד)  ... ( cache )
 • המלך הערום « נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ : 29 אפריל 2012 ... (6) חש חש מל עולה בגימטריא "ובחרת בחיים", ב פעמים 7 בחזקת 3 (בסוד " שבעתים כאור שבעת הימים "). (7) שתי בחינות של "עומק ראשית". (8) בסוד "נורא עלילה על  ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - בראשית : ... חמה ולבנה מנין דכתיב (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים , וכתיב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ה) ומתרגמינן ורחמוהי צדיקיא  ... ( cache )
 • באורי אגדות חגיגה יב ע"א : ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים (ישעיה ל), כלומר יתן הקב"ה... ויוסיף אומץ וכח בחמה עד שיעיר האור... ויהיה האור גדול כאור שבעת הימים, כלומר כאור ג' ימים הראשונים אשר   ... ( cache )
 • ללקט ביאורי אגדות על מסכת נדרים : ורמז נפלא יש בפסוק זה שמביא הש"ס שנא' ויצאתם ופשתם כעגלי מרב"ק וכו', שאור הזה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים שהוא מ"ט פעמים שבעה כידוע, והוא מספר בש"ם [עם הכולל]  ... ( cache )
 • halacha - Lady drinking Havdalah wine - Mi Yodeya : 24 דצמבר 2010 ... בשני הדודים 'והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' (שם ל, כו), עכ"ל (תולעת יעקב). ( cache )
 • האדם על הירח : החמד, יהי׳ שבעתים כאור שבעת הימים ׳ (שבעתים הן ארבעים ותשע ובתיב כאור. שבעת הימים, ארבעים ותשע באור שבעת ימים של עבשיו שלש מאות וארבעים ושלשה). לא קשיא כאן לעולם  ... ( cache )
 • המידע לקוח מתוך אתר: האגף לתרבות תורנית : ... מהופעה זעירת-הכמות - ירח בן יומו, והוא הולך ואור כצאת השמש בגבורתו, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהי' שבעתים כאור שבעת הימים וגו' (ישעי'ה ל', כו, עיי"ש ברד"ק). ( cache )
 • סיפור מן ההפטרה - במדבר : רמז לאור שלעתיד לבוא ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים (ישעיה ל כו), ארבעים ותשע על אור של בראשית. והנה המנורה רומזת על אור ה' המאיר לעולם כולו בכבודו ובעת  ... ( cache )
 • פרשת תצווה, אור התמיד ואור האדם : 1 מרס 2009 ... הנביא ישעיהו מתנבא על שובו של אותו אור קדמוני: "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים " (8). מתי? מתי יאירו הלבנה והחמה כאור  ... ( cache )
 • more "שבעתים כאור שבעת הימים " :
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - נחם; : ... כי אבלה חרבה בזויה שוממה ראשי תבות שלהן אחב"ש, לרמוז על פסוק ולנשברת אחבש (יחזקאל ל"ד ט"ז) ביום חבש ה' את שבר עמו (ישעיה ל' כ"ו), אך בנוסחות אחרות ליתא מלת הבזויה  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שאלת והזכרת גשמים : וכתוב "ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה" (תהלים קלט, יב), ולעתיד לבא כתוב "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" (ישעיה, ל,  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- על יציאת מצרים וקריעת ים סוף : ולעתיד לבא כתוב (ישעיה ל כו): "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". ויהי רצון שיראו עינינו וישמח לבנו בביאת הגואל ובבנין  ... ( cache )
 • ריצה מקומית - בחירות 2013 - בחדרי חרדים : 3 ספטמבר 2013 ... בחדרי חרדים הוא הפורטל החרדי הגדול בעולם עם תכנים עדכניים בנושאי חדשות, עסקים, תרבות, בריאות ועוד, פורומים, טורים אישיים וסרטוני וידאו הפונים אל הקהל  ... ( cache )
 • more "ביום חבש ה' את " :
 • פרקי דרבי אליעזר פרק נא – ויקיטקסט : 6 דצמבר 2012 ... מחדש אותם ומוסיף על אורם אור שבעת ימים שנ' יהיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא  ... ( cache )
 • מדרש תנחומא : ומתרגמינן ורחמוהי צדיקיא יהון עתידין לאזהרא כזהור יקריה על חד תלת מאה וארבעין ותלתא כמיפק שימשא בגבורתה. ואימתי? ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא (ישעיה ל), מחץ   ... ( cache )
 • מלחמות מלך המשיח / י.ד. אייזנשטיין : ... על מאור חמה שלש מאות ושלשה וארבעים כאורה של עכשיו, שנאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. ( cache )
 • פרשת האזינו - שירת האזינו - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... הושיבני כמתי עולם" – ולא אתם בגבורתכם. ואני אחיה אותם עתה ואגאלם. אני מחצתי אותם בגלותם ואני ארפא, כמו שנאמר (ישעיה ל') "ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". ( cache )
 • Yeshiva.org.il- רעיונות לפרשת בראשית : תיקונם של המארות ושיבתם להיות מאורות יבוא באותו יום בו יתקיים: "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כאור שבעת הימים, ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". על הבכורה   ... ( cache )
 • איכה אשא לבדי : "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". לעמוד הראשי ארכיון דף קשר חפש בדפי הקשר עשה מנוי לדף קשר   ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ישעיהו פרק ל : ... רב בנפל מגדלים: (כו) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש יהוה את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא: (כז) הנה שם יהוה בא ממרחק בער אפו וכבד  ... ( cache )
 • עת דודים - פרשת בא : הוא מאיר לעולמו מלמעלה, והיא מאירה לעומתו מלמטה. "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חֲבֹשׁ ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא"[נג]. ( cache )
 • פרשת תולדות תשע'ב : ע'כ תקרא חילוי, תפילה שבאה לצרכי הכלל מגזרת חלי, והמתפלל באהבת כלל עם ד', מצפה ליום 'חבוש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא'. רבקה אמנו. חז'ל אומרים (ויקרא רבה כג א):  ... ( cache )
 • עשרה פרקים להרמחל : ובסופם של דברים נאמר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואומר ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא רפואה שאין אחריה מכה. ואומר ומשתי את עון הארץ ביום אחד. ואומר והיה ה' למלך  ... ( cache )
 • ישעיהו : כו והיה אור-הלבנה, כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת הימים--ביום, חבוש יהוה את- שבר עמו, ומחץ מכתו , ירפא. כז הנה שם-יהוה, בא ממרחק, בוער אפו, וכובד משאה;  ... ( cache )
 • רב צעיר Rav Tzair: מרץ 2009 : 31 מרס 2009 ... נביאך כאמור והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא במהרה בימנו אמן נצח סלה ועד: ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק : ומתוך כשלון כח המוסרי, שלא היה אפשר לישראל לקבל רוב טובה של החיים הבריאים והטובים, עד בא 'יום חבוש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא', היה הכרח למעט צביון החיים מיסודו,  ... ( cache )
 • באורי אגדות יומא ח : ... טובה מרובה ממדת פורענות, "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, ביום חבש ד' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" [ישעיהו ל, כו] במהרה בימינו אמן. ( cache )
 • שמיני ושביעי של פסח התשס"ב : 11 אפריל 2002 ... השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ושמחת לבב כהולך בחליל,... ה' את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר... "(ישיעהו ל', כה-כו). ומהו אותו שיר? ( cache )
 • תפילה לפורים : ... חפץ להשיב לנו את כל האורות והמעלות הללו, שעליהם נאמר: ”והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא“ – כי   ... ( cache )
 • more "שבר עמו ומחץ מכתו " :
 • רחמים – ויקיציטוט : "מידת החמלה היא שכר לעצמה, כי החומל כואב בכאב רעהו, ולא ישקוט עד אם יחבוש את שבר רעהו ומחץ מכתו ירפא ." ~ שמואל דוד לוצאטו; "על הדין אין העולם יכול להתקיים אפילו שעה  ... ( cache )
 • ענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי : ... הטבע ולא למעלה מן הטבע, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא; כי מידת החמלה היא שכר לעצמה, כי החומל כואב בכאב רעהו, ולא ישקוט עד אם יחבוש את שבר רעהו ומחץ מכתו ירפא . ( cache )
 • גיאולוגיה – פרק א' | הדוס : 26 אוגוסט 2012 ... היום עשו פירות בן יומן (שצמחו תוך יום אחד בלבד), אבל לעתיד לבא הקב"ה מרפא אותה מכה שנאמר (ישעיה, פרק ל): ומחץ מכתו ירפא מחץ מכתו של עולם ירפא". ( cache )
 • ספר איוב שעור מס´ 27: יכאיב ויחבש- הצלה מצרות (פרק ה: פסוקים י"ז- כ"ב) : (1) וכן מצאנו בישעיה (ל,כו): "ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא ". לעתים שורש ר.פ.א מתחלף בשורש ר.פ.ה כגון "וירפו המים" (מל"ב,ב, כב) - ד"מ. (2) לרש"י: שתיים בפסוק כ- רעב  ... ( cache )
 • ספר חמדת ימים - חלק ב - ימי השובבים : ... אשר טמא בריתו ושאר הגוף לא פלט רמח איבריו ושסה גידיו כולם נטמאו בטומאתו, וכלפי זה אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה אשר היא באמת צרי למכת החולי הזה ומחץ מכתו ירפא . ( cache )
 • מחלה : ועיקר הרפואה שנצרך הוא מפני קלקול הנחש, דלולי הקלקול לא היה צריך רפואה, וכמו שאמרו (בראשית רבה פרשה י') על הפסוק ומחץ מכתו ירפא , מחץ מכתו של עולם ירפא. וכן נדרש (ויקרא   ... ( cache )
 • אל המקדש - מדברי קדמונינו על לימוד קודשים : ... אוצר כל כלי חמדה, והנני עמכם כל קהל עדת ישראל, הגוי קדוש אסיר התקוה, לעת ירחם ה' את עמו ומחץ מכתו ירפא והיה לנו ההלכות הערוכות אשר עד הנה הלימוד היה חשוב כמעשה והיה   ... ( cache )
 • ספר מדרש רבא : ... שביעית שלהן לפי שעושות פירות לשלש שנים ואותו היום עשו פירות בן יומן אבל לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מרפא אותה מכה שנאמר (ישעיה ל) ומחץ מכתו ירפא מחץ מכתו של עולם ירפא   ...


תגובותעריכה

מבחינה אסטרולוגית החמה והלבנה יחפרו ויבושו כי בני האדם לא יעבדו את החמה והלבנה ואלה לא ישלטו באדם מבחינה אסטרולוגית כי באסטרולוגיה לשמש וללבנה [מזל אופק] יש כוחות לשלוט על האדם להניע אותו כרצונם שנאמר הניעמו בחילך

אבל באחרית הימים כשיבוא אלהים הוא לבדו ימשל באדם ויהיה אור גדול וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים בְּיוֹם חֲבֹשׁ יְהוָה אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא׃ [מדובר על המאורות האישיים שבנפש האדם]

יש להבין כי כדור הארץ כ-דור הארץ

וכל אדם הוא היקום כולו

לכל אדם גוף ונפש

לכל אדם שמים וארץ בגופו בנפשו והמאורות שבאדם לאמור השמש והירח באדם הם שיאירו אור גדול שנאמר בספר בראשית פרק לב (לב) וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ כַּאֲשֶׁר עָבַר אֶת פְּנוּאֵל וְהוּא צֹלֵעַ עַל יְרֵכוֹ. לאמור כי מלבד זריחת השמש בבוקר גם שמש יעקב [שבנפשו] זרחה לו והאירה לו רוחנית וכן לאחרית הימים כתוב בספר ישעיהו פרק ס (כ) לֹא יָבוֹא עוֹד שִׁמְשֵׁךְ וִירֵחֵךְ לֹא יֵאָסֵף כִּי יְהוָה יִהְיֶה לָּךְ לְאוֹר עוֹלָם וְשָׁלְמוּ יְמֵי אֶבְלֵךְ.

לֹא יָבוֹא עוֹד שִׁמְשֵׁךְ = הלא בספר קהלת כתוב וזרח השמש ובא השמש לאמור כי תמיד תהיה שקיעת השמש אבל מבחינה רוחנית לֹא יָבוֹא עוֹד שִׁמְשֵׁךְ לאמור לא יהיה לך חושך רוחני ולא עצב מר ולא דכאון.

לעומת זאת על נביאי הבעל נאמר להם בספר מיכה ג (ו) לָכֵן לַיְלָה לָכֶם מֵחָזוֹן וְחָשְׁכָה לָכֶם מִקְּסֹם וּבָאָה הַשֶּׁמֶשׁ עַל הַנְּבִיאִים וְקָדַר עֲלֵיהֶם הַיּוֹם. אבל על הצדיקים כיעקב תזרח השמש [השמש הרוחנית האישית שבתוך נפשו של האדם]

-- daian moshe, 2013-09-25 12:01:45

דומה שהגברת אור השמש והירח מקביל להגברת הדעת בעתיד כמים לים מכסים.

ברוח זאת שמעתי פירוש על אין חדש תחת השמש - תחת התורה, המאירה כשמש.

על הסתירה כביכול מול וחפרה הלבנה ובושה החמה אפשר להיעזר בגורדון, המפרש שיבושו על כבוד אלוהותם שניטל מהם, נגד זוהר כבוד ה'.

הוא גם מציין שיש המאחרים את הנבואה לימי יוחנן הורקנוס (135 לפנ"הס), ימי צרה לירושלים ונבואה ליום המשפט על הגויים.

דבר מעניין נוסף הוא אור שבעת הימים. גורדון מציין שבשבעים המילים האלה חסרות. ובכל אופן בגרסה שהן קיימות - יש המשוים את אור יום א' למפץ הגדול (טיעון קלוש לדעתי שכן סדר הבריאה בכל אופן לא חופף למדע), אם כך מה המשמעות של חזרת אור זה? עוד מפץ? מאידך לפי המדרש זה פשוט שכן הוא מפרש שזה האור, אור התורה והדעת, השמור לצדיקים לעתיד לבוא.

-- hagai hoffer, 2013-09-25 17:50:10

שלום חגי הופר

אכן הגברת אור השמש והירח מקביל להגברת הדעת במשך הדורות עד תמלא הארץ דעת אלהים כמים לים מכסים

וכי אדם הראשון היה בגן-עדן בצלם אלהים ובדמותו וכשבחר להיות כאלהים יודע טוב ורע אז תהליך הדעת החל והוא בלתי הפיך עד שאדם יהיה לאיש דעת אלהים ובמצב זה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה כאור שבעת הימים לאמור כי הדעת תגדל פי שבע כי תהיה דעת קדושים

-- daian moshe, 2013-09-25 18:50:02


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-30-26