באר היטב על יורה דעה שסג

סעיף אעריכה

(א) מפנין: הטעם שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראים מיום הדין וזכר לדבר ישנתי אז ינוח לי ובשמואל הוא אומר למה הרגזתני להעלות וגו'. ט"ז וש"ך.

(ב) בא"י: שהוא כפרתו שעפר א"י מכפרת דכתיב וכפר אדמתו עמו. ש"ך.

סעיף בעריכה

(ג) הבשר: שנאמר בשרו עליו יכאב כל זמן שבשרו עליו אינו נוח מן הדין. ט"ז (ועיין ש"י ח"ב סי' צ"ז).