באר היטב על יורה דעה שט

סעיף אעריכה

(א) אינם רשאים:    משום הפסד קדשים שהרי יש לו היתר ע"י נפילת מום. כ"כ הרא"ש.

סעיף בעריכה

(ב) התנוך:    בפ' מצורע מפרש רש"י גדר האמצעי שבאוזן ר"ל הוא הגבוה שבאמצע האוזן שהוא עשוי כעין גדר בפני נקב האוזן. ט"ז. ובשפת האוזן פירושו אליה הרכה שבאוזן שנקראת עור ששם הדר בריא. כ"כ רש"י.

(ג) מומין:    עיין בלבוש שהביא כל המומין שהם מומין אליבא דכ"ע וביאורן.