פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) יודעים:    אע"פ שלא הביאו שתי שערות. ש"ך.