פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה. ב"י.

סעיף טעריכה


(ב) שטעה:    היינו אם עולה יותר על תק"פ אמה בקירוב. רמב"ם.