פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) עשתה גומא:    עיין מ"ש ע"ז הט"ז באורך.