פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) נסר:    וקבעו במסמר שלא יוכל לטלטלו בשבת. ש"ג.