באר היטב על אורח חיים שעד

סעיף אעריכה

(א) ואפי' סתמה:    ואפי' פרץ פצימיו עיין ט"ז.