באר היטב על אורח חיים עג

סעיף א עריכה

(א) ביניהם:    ואז אפילו פניהם זה לזה מותר. ב"י.

סעיף ב עריכה

(ב) פנים:    פירוש שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזה. כ"מ מ"א.

סעיף ד עריכה

(ג) ובשנת י"ג:    עיין מ"א.