באר היטב על אורח חיים עג

סעיף אעריכה

(א) ביניהם:    ואז אפילו פניהם זה לזה מותר. ב"י.

סעיף בעריכה

(ב) פנים:    פירוש שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזה. כ"מ מ"א.

סעיף דעריכה

(ג) ובשנת י"ג:    עיין מ"א.