אלשיך על תהלים ד ד

<< אלשיך על תהלים • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • 


אך הביטו "ודעו" כי ע"י הצרה - "הפלה ה' חסיד לו", וידבקהו בו בעצם במה שתראו כי "ה' ישמע בקראי אליו" כי זה ראיה שקרוב אני אליו. ואם כן מה שהצרה עלי הוא לטובתי להפליאני אליו דבקות עצום: