אלשיך על קהלת ו י

<< | אלשיך על קהלתפרק ו' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


קהלת ו', י':

מַה־שֶּֽׁהָיָ֗ה כְּבָר֙ נִקְרָ֣א שְׁמ֔וֹ וְנוֹדָ֖ע אֲשֶׁר־ה֣וּא אָדָ֑ם וְלֹא־יוּכַ֣ל לָדִ֔ין עִ֥ם שהתקיף שֶׁתַּקִּ֖יף מִמֶּֽנּוּ׃


(י) ושמא תאמר, הלא מי פתי יסור אל פתיות הלזה ולא ישעה כי אלהים קדושים הוא יתברך ושכרו אתו ופעולתו לפניו בעולם העליון. לזה אמר "מה שהיה" וכו', לומר מי יעמוד לפני תוקף היצר הרע כי טענה חלושה תהיה עזר כנגדו כעבות העגלה להחטיא, כי מי לנו קדוש וכמעט רוחני וגדול וחשוב מאד לפניו יתברך ולא יכול להתיצב לפני היצר הרע עד שהחטיאו. וזהו "מה שהיה", שהוא מה שהוא עיקר ההויה ותכלית כל מעשה בראשית, "כבר" מקודם "נקרא שמו", שהוא מהשבעה דברים שקדמו לעולם (פסחים נד א), הוא ינון, כי לפני שמש ינון שמו (תהלים עב יז) הוא מלך המשיח (שוחר טוב תהלים צג), "ונודע" הוא "אשר הוא אדם" כי ינון הוא אדם הראשון כי אדם הוא אדם דוד משיח. הנה כי תכלית ועיקר ההויה שהוא אדם, והוא שעליו הושתת העולם שהוא משיח תכלית הטוב המקווה, שעל כן "נקרא שמו" מקודם לעולם, שכל זה יורה גודל איכותם מרום וקדוש. ועם כל זה "ולא יכול לדון" ולהלחם "עם שתקיף ממנו", הוא היצר הרע, כי נצחו והמיתו: