אלשיך על ישעיהו כח י

ולא עוד אלא (י) צו לצו, כי על כל צווי התורה היה חוזר ומצוה שנית, וזהו צו לצו ועל הצו השני היה חוזר צוויי ב' לו להזהיר עליו, וזהו שחזר ואמר צו לצו, שהוא צו בשביל צו וצו שלישי בשביל צו שני. וכן לימד משמרת למשמרתו ית', וזהו "קו לקו" ועל המשמרת השני היה עושה עוד משמרת אחרת, וזהו שחזר ואמר "קו לקו". וגם לבלתי הטרידם לא היה מרבה להם הרבה בכל דבר ודבר כ"א "זעיר שם זעיר שם":