אור החיים על דברים כב יד

<< אור החיים על דברים • פרק כב
א • ג • ד • יג • יד • 


להפירוש על פסוקים יד - טו - טז - יז - יח - יט - כ - כא - כב ראו פסוק יג