אגרות צפון (תרגום אהרנזון)

  • מהדורתנו תכיל רק את התרגום העברי של האגרות, ולא את המקור הכתוב יהודית-גרמנית‏[1].
‬‬

‫ספר‬
אִגְרוֹת צָפוֹן

‫‬‫יְכַלְכֵּל‬
‫תשעה עשר מכתבים‬
‫על דבר‬
‫היהדות‬

‫הלא המה הי״ט מכתבים שזכו לשם עולם בקהלות‬ ‫ישראל בארצות אשכנז‪.‬‬

חברם בלשון אשכנז‬
‫הרב הגאון הצדיק זקן החכמה והתושיה ר׳‬ ‫שמשון בר׳ רפאל הירש‬ ‫זצ״ל רב לעדת ישרון בפראנקפורט ענ״מ על נהר מיין ונעתקו לשפת עבר‪ ,‬גם חֻברה‬ ‫תולדת המחבר‬

‫מאתי‬

משה זלמן במהו׳ שמואל הלל ז״ל אהרנזאָהן‬ מקאוונא‪.‬‬

‫יוצא לאור ברשיון‬ ‫להעתיק ולהדפיס שנתן הרה״ג המחבר זצ״ל בחייו ל‬י המעתיק מ״ו‬ ‫אהרנזאהן ולשו‬תפי יעקב הלוי ליפשיץ‬ ‬‬

‫ווילנא‬

‫בדפוס האלמנה והאחים ראָם‬

שנת תר״נ‬ לפ״ק

תוכן הענייניםעריכה

דף השער

הסכמות

פתח דבר

על דבר הספר

תולדות המחבר

מלואים להתולדה

שער שני - עמ' 44

תוכן עניינים מפורט לאיגרות - עמ' 45

מכתב א - עמ' 47

מכתב ב - עמ' 55

מכתב ג

מכתב ד

הערותעריכה

  1. ^ אם מישהו רוצה לפרסם את המקור, נראה לי שמקומו בוויקיביבליאָטעק היידי.