אגרות צפון

ספר שכתב הרש"ר הירש להגן על דרכה של היהדות האורתודוקסית מפני המקטרגים עליה. הספר נכתב בגרמנית, ושמו במקור: Neunzehn Briefe über Judenthum (בתרגום מילולי: "תשע-עשרה אגרות על היהדות").

תרגומיםעריכה