אברבנאל על ישעיהו כב ד


ועל חולשתם ומורך לבבם אמר: (ישעיהו כב ד): "על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי", רוצה לומר, על כן אמרתי לאוהביי ורעיי אלה פה: שעו, הרפו ממני, ואמרר חיי בבכי, "אל תאיצו לנחמני", רוצה לומר: אל תמהרו לנחם אותי "על שבר בת עמי".