אבן עזרא על תהלים קכג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שיר המעלות, אליך נשאתי – ידבר המשורר על גדול הדור שהוא בגלות או במצור, על כן: "אליך נשאתי". וטעם "הישבי בשמים" כי כל הגזירות באות משם.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הנה – אחר כן, דיבר בעדו ובעד ביתו, כי אין כוח לעבד להימלט מיד הבאים להרגו אם לא יושיענו אדוניו.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חננו, כי רב – זמן רב.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רבת – מידת זמן.

הלעג השאננים – כמו הספר המקנה, הלעג לעג השאננים, והבוז בוז לגאיונים. והיא מילה אחת, כמו עליונים, מגזרת גאה.