אבן עזרא על תהלים קכב

פסוק אעריכה


שיר המעלות, שמחתי באומרים - אמר רבי משה: כי זה השיר אמרו דוד שיאמר עם הזמירות בבית השם בעת שיבנה הבית. ור' ישועה אמר: כי זה בעבור הבית שהקים לו דוד בציון. ויש אומרים: על הבית השלישי כל אחד מישראל אומרים: שמחתי באומרים - הם עולי רגלים.

פסוק בעריכה


עומדות - הטעם עמדנו להסתכל בנייני החומות ויופי השערים. והנכון: כי היא היתה מלאה אדם והיינו מתערבים בשערים לא נוכל להכנס מרוב העם הבאים והיוצאים.


פסוק געריכה


ירושלם - היתה דומה בשלש רגלים למדינה שהתחברו אליה כל בנותיה מסביב בעת הפחד.


פסוק דעריכה


ששם, שבטים - שהם שבטי השם עדות וחק ומצוה לבא שלש פעמים והיו מודים השם בראותם מלכות דוד קיימת, ואם זה המזמור על שלמה, יהיו הכסאות לשלמה ואחיו ואם לעתיד למשיח ולבניו.


פסוק ועריכה


שאלו - פועל עבר, לעולם שואלים על שלום ירושלים כי אז יחוגו אליה ויתפללו לאמר לנכחה ישליו אוהביך שהם אנחנו, או השוכנים שם תמיד.


פסוק זעריכה


יהי, בחילך - הוא הסובב מחוץ לחומה בארמנותיך, לפנים מן החומה.


פסוק חעריכה


למען - לבקש שלומך בעבור אחינו הנכבדים הכהנים והלוים וחסידי ישראל, הדרים בירושלים.


פסוק טעריכה


למען - ונבקש שלומך ושלום אחינו למען בית השם אבקש שיהיה טוב לך.