פתיחת התפריט הראשי

אבן עזרא על תהלים קכד

פסוק אעריכה

שיר המעלות לדוד לולי ה' - גם זה השיר כטעם השיר העליון.

שהיה לנו - כמו הלנו אתה אם לצרינו.

יאמר נא - עתה ככל נא שבמקרא.


פסוק בעריכה

לולי - זה היה פעם אחרי פעם.

אדם - לשון רבים והעד.


פסוק געריכה

אזי - דימה הצורר לנחל שוטף.

מלת נחלה – על שלש דרכים וכולם שונים כי נחלה לישראל עבדו החי"ת חטוף בשוא ופתח והה"א סימן נקבה, כמשפט נחלה מכתי פועל עבר מבניין נפעל ותחת החי"ת השוא לבדו, והמלה מלרע נחלה החי"ת בשוא והמלה מלעיל, כי הטעם בנו"ן והה"א נוסף כה"א לילה על כן אמר עבר והטעם כפול.

וטעם חיים – שבה אל המדברים כאילו אמר בלעונו ואנחנו חיים, וירדו חיים שאולה.

פסוק העריכה

אזי עבר - הטעם כפול ונחלה ישרת בעבור אחר נחל המים הזדונים.


פסוק ועריכה

ברוך, שלא נתננו - שב אל בלעונו חיים.


פסוק זעריכה

נפשינו כצפור - הטעם שלא היה לנו כח להמלט, כי היינו כצפור רק נמלטנו בשם ה' לבדו שהוא עושה הכל ומי יעמוד לפניו על כן -

פסוק חעריכה

עזרנו - שבידו העליונים והשפלים.