אבן עזרא על תהלים קכד

פסוק א עריכה


שיר המעלות לדוד לולי ה' - גם זה השיר כטעם השיר העליון.

שהיה לנו - כמו הלנו אתה אם לצרינו.

יאמר נא - עתה ככל נא שבמקרא.


פסוק ב עריכה


לולי - זה היה פעם אחרי פעם.

אדם - לשון רבים והעד.


פסוק ג עריכה


אזי - דימה הצורר לנחל שוטף.

מלת נחלה – על שלש דרכים וכולם שונים כי נחלה לישראל עבדו החי"ת חטוף בשוא ופתח והה"א סימן נקבה, כמשפט נחלה מכתי פועל עבר מבניין נפעל ותחת החי"ת השוא לבדו, והמלה מלרע נחלה החי"ת בשוא והמלה מלעיל, כי הטעם בנו"ן והה"א נוסף כה"א לילה על כן אמר עבר והטעם כפול.

וטעם חיים – שבה אל המדברים כאילו אמר בלעונו ואנחנו חיים, וירדו חיים שאולה.

פסוק ה עריכה


אזי עבר - הטעם כפול ונחלה ישרת בעבור אחר נחל המים הזדונים.


פסוק ו עריכה


ברוך, שלא נתננו - שב אל בלעונו חיים.


פסוק ז עריכה


נפשינו כצפור - הטעם שלא היה לנו כח להמלט, כי היינו כצפור רק נמלטנו בשם ה' לבדו שהוא עושה הכל ומי יעמוד לפניו על כן -

פסוק ח עריכה


עזרנו - שבידו העליונים והשפלים.