אבן עזרא על תהלים ד ד

<< אבן עזרא על תהלים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


ודעו כי הפלה ה' - כמו: אשר יפלה ה' הבדיל והודיע מי שהוא חסידו, כי ישמע בקראו אליו.