אבן עזרא על שמות לד ג

<< אבן עזרא על שמות • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • 


ארוך

(ג) "ואיש" בעבור שעלה אהרן ובניו עמו אחר מעמד הר סיני וירד עמהם, גם עלה ועמד שם הפעם הראשונה. "בכל ההר" - אף על פי שיהיה רחוק ממקום הכבוד:

קצר

(ג) "ואיש לא יעלה עמך" - בעבור שעלה אהרן אל צד ההר ביום מעמד הר סיני, כי כן כתוב ועלית אתה (שמות יט, כד). "וגם איש אל ירא" - כטעם השמרו לכם (שם, יב).

"ויקח בידו שני לחות אבנים" - ולא אמר הלחות, כי כן דברי צחות בלשון הקדש, על כן תמצא בפסוק אחד בני ישראל חמש פעמים בפר' בהעלותך: