אבן עזרא על שמות ב א

<< | אבן עזרא על שמותפרק ב' • פסוק א' | >>
א • ב • יג • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


וילך — בערים רבות היו ישראל יושבים, כי רבים היו, וכולם יקראו "ארץ רעמסס". אולי בעיר אחרת היתה זאת:

בת לוי — בן ישראל, והיא אחות אביו. ולא דיבר נכונה האומר כי תבואת השדה הנזרעת בשדה אחרת, רק באותו שדה עצמו לא תצליח כראוי; כי עיקר איסור ערוה היה להיות ישראל קדושים: