אבן עזרא על שיר השירים ב יד

<< אבן עזרא על שיר השירים • פרק ב >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


הפעם הראשונהעריכה

בחגוי הסלע - מן חוג הארץ שפירושו גלגל הסובב על הארץ והוא הפוך או הם שני שרשים והענין אחד:

המדרגה - כמו מעלות וכמוהו ונפלו המדרגות וכן תרגם אנקלוס לא תעלה במעלות לא תיסק בדרגין וכן בלשון ישמעאל:

ערב - כמו וערבה ליי' שפירושו טוב ונחמד:

נאוה - תאוה לעינים: