אבן עזרא על רות ד טו

<< אבן עזרא על רות • פרק ד
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יד • טו • יז • 


ולכלכל – מטעם: "ויכלכל יוסף". ויש אומרים כמו: "ומי מכלכל את יום בואו".