אבן עזרא על רות ד א

<< אבן עזרא על רות • פרק ד
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יד • טו • יז • 


עלה השער – כך היה מנהג והתורה לעדה.

פלוני אלמוני – יש אומרים שהוא מופלא ואלמוני, מן "אלם", שאין לו שם ידוע אצל המדבר.